Plaatsen damwand veroorzaakt kortstondig extra hinder

Vrijdag 7 juni vinden tussen 10:00 en 15:00 uur werkzaamheden plaats bij de Boezembrug in Halfweg. Voor veilige sloop van de oude Boezembrug is een damwand nodig. Deze moet ééN200 dieper aanbrengen dan nu het geval is. Daarom is op een aantal momenten kort één van de resterende twee rijstroken op de brug afgesloten. Het verkeer wordt door verkeersregelaars om en om langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden leiden tot meer verkeers- en geluidshinder.

Trilblok gebruiken

Afgelopen weken heeft ééN200 in zes nachten damwanden aangebracht bij de Boezembrug. De damwand werd de grond ingedrukt. Deze werkwijze is zeer stil, maar het is niet gelukt om de damwand tot de benodigde diepte te krijgen. Dit wordt morgen alsnog gedaan met een trilblok. Hierbij komt meer geluid vrij, waardoor ééN200 de werkzaamheden liever overdag wil uitvoeren.  

Trillingen

Op diverse plaatsen rondom de werkzaamheden zijn trillingsmeters opgehangen die waarschuwen als de normen dreigen te worden overschreden. Op die manier kan ééN200 bij afwijkende trillingen snel ingrijpen voordat er schade ontstaat.

Ga goed voorbereid op weg

Gaat u met de auto? Check voor u vertrekt onze routeplanner op www.denieuwen200.nl en/of gebruik Google Maps, Waze of Flitsmeister. De verkeersstops zijn niet in de kaart en routeplanners verwerkt, maar u vindt er wel de actuele vertraging. Met de fiets of te voet? Op www.denieuwen200.nl/fiets is alle informatie over de hinder op fiets- en voetpaden gebundeld. In één kaart worden alle actuele afsluitingen en omleidingen weergegeven en deze wordt steeds bijgewerkt.