Aanleg van de ecopassage: complex staaltje techniek

Eén van de onderdelen van project De Nieuwe N200 is de aanleg van een ecopassage onder de N200. Bij het aanleggen van zo’n ecopassage komt flink wat kijken.

Er gelden allerlei technische en wettelijke eisen. Want we leggen de ecopassage aan in de dijk, onder de weg. Dat betekent dat we een nieuw stukje dijk moeten maken in de Haarlemmertrekvaart, water dempen en compenseren én de grond voorbelasten. Klinkt ingewikkeld! Niels Entius (aannemerscombinatie ééN200) en Bas Molenkamp (Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht) leggen het uit.

Een nieuw stukje dijk

Wist jij dat de N200 op een dijk ligt? Deze dijk beschermt Amsterdam Nieuw-West tegen hoge waterstanden in de Haarlemmertrekvaart. Om de ecopassage te maken, graven we een gat in de dijk. Dat kan natuurlijk niet zomaar. We bouwen een vervangende dijk die de achterliggende polder voldoende beschermt tegen het water. De binnenkant van deze dijk bestaat uit een stalen damwand. Als de vervangende dijk er eenmaal ligt, kunnen we aan de ecopassage beginnen.

Het verhaal gaat verder onder de afbeelding.

De vervangende dijk in aanbouw

Water nemen en geven: dempen en compenseren

De Haarlemmertrekvaart heeft een functie als ‘boezem’. Dat betekent dat de polders bij te veel water hun water hierheen pompen, waarna het wordt geloosd in de Noordzee of het IJsselmeer. Met het maken van een nieuw stuk dijk, gooien we een klein stukje van de Haarlemmertrekvaart dicht (dempen). En, in onze Nederlandse regels staat: waar je water weghaalt (of dempt), moet je dit ook weer terugbrengen, ofwel compenseren. Daarom verbreden we de trekvaart bij de Seineweg in Amsterdam. En zorgen we ervoor dat de boezem weer net zo veel water heeft als voorheen. Dit noemen we watercompensatie.

Veengrond voorbereiden

De bodem van de Haarlemmertrekvaart is veengrond. Deze grond moet worden voorbereid om het nieuwe stuk dijk te kunnen dragen en vooral om de komende tientallen jaren mee te gaan. Daarom gaan we de ondergrond van de nieuwe N200 voorbelasten: een grote berg zand laat de bodem onder de N200 ‘wennen’ aan het dragen van een zware dijk. De grond wordt samengedrukt en stabiel gemaakt en zo ontstaat er een stevige basis.

Het verhaal gaat verder onder de afbeelding.

Voorbelasten van de ondergrond

Ecopassage: de natuur verbonden

Als de Nieuwe N200 eenmaal een feit is, kunnen kikkers, muizen en andere dieren veilig onder de weg door. Met een ecopassage onder de Nieuwe N200 leggen we de ontbrekende schakel in de Groene As, een aaneengesloten netwerk van kleine en grote natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude. In het groene gebied komen veel beschermde diersoorten voor, zoals de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis. Keien, boomstronken en andere vormen van beschutting wijzen de dieren straks de weg richting de nieuwe ecopassage, een ruime buis onder de weg.

Het ontwerp van de ecopassage