17 september 2019 | Rioolwerkzaamheden zijn complex maar vorderen gestaag

Wie Halfweg binnenrijdt, ziet het direct; overal wordt gewerkt. De oudste Boezembrug over Zijkanaal F is inmiddels volledig gesloopt en ook het laatste landhoofd is bijna afgebroken. De duiker bij de Polanenkade wordt vervangen en in opdracht van gemeente Haarlemmermeer vernieuwt ééN200 ook direct het riool onder de parallelwegen.

Weggebruikers en de bewoners van Halfweg hebben te maken met forse hinder. De eerste contouren van hoe het er straks uit gaat zien, worden zichtbaar. In dit artikel krijgt u een update van wat er in Halfweg gebeurt.

Rioolwerkzaamheden

Gemeente Haarlemmermeer heeft aannemerscombinatie ééN200 gevraagd de oude riolering te vervangen door een nieuw stelsel. In het huidige systeem, dat halverwege vorige eeuw is gelegd, worden regenwater en vuilwater gemengd afgevoerd. Het nieuwe systeem scheidt dit water. Het project De Nieuwe N200 was de uitgelezen kans om deze werkzaamheden op te pakken; doordat het verkeer nu tijdelijk over de noordelijke rijbaan rijdt, kan de weg veilig opengebroken worden aan de zuidzijde van het Dokter Baumannplein. Zodra de rioolwerkzaamheden aan de zuidzijde voltooid zijn, begint ééN200 aan de noordkant van het Dokter Baumannplein.

Boven en onder de grond aanpakken

Het werk is complex. De ondergrond blijkt vol te zitten met oude kabels en leidingen die eerst moeten worden verlegd. De situatie ter plekke wijkt vaak af van de tekeningen en dat maakt improviseren en efficiënt omgaan met de beperkte ruimte noodzakelijk. Voordeel van alles tegelijk aanpakken is wel dat de ondergrond drastisch wordt opgeruimd. Zo is het straks niet alleen bovengronds netjes, maar ook ondergronds.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

  • slide
  • slide
  • slide

Vervangen oude duiker Polanenkade

De duiker bij de Polanenkade is een belangrijke schakel in de waterafvoer van de Haarlemmertrekvaart naar het gemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland. EéN200 vervangt de oude duiker in twee fasen. Eerst aan de zuidkant van de N200, daarna aan de noordkant. In juni is ééN200 gestart met voorbereidingen voor de sloop van de duiker aan de zuidkant. De damwanden zijn daar aangebracht en gestut, zodat de duiker veilig uitgegraven kan worden.

EéN200 wilde aanvankelijk starten met de duiker en daarna de riolering vervangen. Het blijkt nu logischer om de rioolwerkzaamheden eerst uit te voeren. Voor het aanleggen van het nieuwe riool moet de aannemer namelijk veel dieper graven. Hiervoor is bemaling nodig om de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Ondertussen mag het waterpeil niet te ver dalen voor de duiker, want die moet in de tussentijd gewoon blijven functioneren. De aannemer verwacht dat de rioleringswerkzaamheden bij de duiker volgende maand klaar zijn. Pas daarna hervatten zij de werkzaamheden aan de duiker. Als ééN200 klaar is aan de zuidkant, vervangen ze de duiker aan de noordkant van het Dokter Baumannplein.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Boezembruggen

De zuidelijke Boezembrug is inmiddels helemaal gesloopt. Voor de nieuwe brug worden damwanden in de grond aangebracht. In eerste instantie gebruikte ééN200 een stille drukmethode. Hiermee kwamen de wanden niet op de juiste diepte. Met de trilmethode moet dat alsnog lukken. De nieuwe brug wordt in grote onderdelen aangevoerd en gemonteerd. Hierdoor is de bouwtijd van de brug sneller dan gebruikelijk. De brug krijgt een scherpere bocht, zodat het verkeer er minder hard gaat rijden.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

  • slide
  • slide

Het eindresultaat langzamerhand steeds zichtbaarder

De eerste contouren van het eindresultaat worden nu het meest duidelijk bij de Amsterdamsestraatweg. Daar werkt ééN200 nu aan de afwerking van de straat. De nieuwe waterleiding en de riolering zijn aangebracht en het nieuwe trottoir is gelegd. Voor de nieuwe parkeervakken hergebruikt ééN200 oude straatstenen. Zo gaat er zo weinig mogelijk materiaal verloren. Op zondag 15 september brengt de aannemer de eerste lagen asfalt aan en op zondag 22 september wordt de laatste rode laag asfalt aangebracht. Ook bij de gesloopte Boezembrug vangen we al een glimp op van hoe het gaat worden. De buispalen die daar boven het water opduiken, laten al zien dat de nieuwe brug straks meer afbuigt dan zijn voorganger.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

  • slide
  • slide

Op naar een betere inrichting en leefbaarder Halfweg

De hinder in het dorp is fors. Sinds maandag 19 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar ter hoogte van de kruising Oranje Nassaustraat. Het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg zijn voor lange tijd afgesloten. En het verkeer op de noordelijke Boezembrug kan de komende tijd alleen om en om de brug over. Dit zorgt voor veel verkeersdrukte. Het geduld van de bewoners wordt flink op de proef gesteld. Maar als het werk straks klaar is, rijdt het verkeer langzamer door het dorp, is er meer groen langs de weg, is de leefbaarheid verbeterd en is de omgeving van de N200 zowel boven- als ondergronds opnieuw ingericht. Dan wordt het dorp doorkruist door de nieuwe N200, een weg die beter past bij het karakter van Halfweg.

Lees ook