Dinsdagavond 29 mei 2018 is de bestemmingsplanwijziging boezembruggen Halfweg in de raadvergadering van gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude vastgesteld. De wijziging werd door Burgemeester Pieter Heiliegers met een hamerslag aangenomen.

Beluister het fragment terug.

In mei 2017 hebben Rijkswaterstaat en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend en zijn een coproductie aangegaan voor het ontwerp van de nieuwe brug. De wijziging van het bestemmingsplan maakt het voorlopige ontwerp voor de nieuwe brug in Halfweg mogelijk. Voor het project N200 is dit opnieuw een belangrijke mijlpaal en stap naar de vervanging de boezembruggen in Halfweg.

3D-impressie

Dit is een 3D-impressie van de nieuwe brug bij Halfweg. Deze impressie wordt door de aannemer uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De Nieuwe N200

De N200 gaat van Halfweg tot in Amsterdam flink op de schop. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Sinds oktober 2017 verleggen we kabels en leidingen. Na de zomer van 2018 starten we met de uitvoering. Vier partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende partijen zijn: gemeente Amsterdam, Waternet, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat.