Maandag 12 en dinsdag 13 februari worden er 50 bomen verwijderd bij de kruising Haarlemmerweg/ Australiëhavenweg. Lees hieronder de vragen en antwoorden:

1. Waarom moeten er nog 50 bomen worden verwijderd?

We verleggen kabels en leidingen ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding onder het fietspad. In praktijk wijkt de ondergrondse situatie af van de tekeningen en blijken er meer boomwortels in de weg te liggen

2. Wanneer worden de bomen verwijderd?

Maandag 12 en dinsdag 13 februari worden 50 bomen verwijderd.

3. Waar worden de bomen verwijderd?

Bij de kruising Haarlemmerweg/ Australiëhavenweg.

4. Heeft u hiervoor een vergunning?

Ja, Gemeente Amsterdam heeft de vergunning verleend. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen.

5. Zijn de bewoners vooraf geïnformeerd?

Ja, de direct omwonenden hebben  maandag 12 februari een bewonersbrief ontvangen. Deze is huis aan huis  verspreid. Daarnaast hebben wij in de middag van 12 februari een bericht verstuurd via Facebook.

6. Is mijn woning bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Ja, uw woning blijft bereikbaar. De werkzaamheden worden vanaf het fietspad uitgevoerd. Dat is al afgesloten voor verkeer vanwege de werkzaamheden aan kabels en leidingen.