Mogelijke onderdoorgang gaat niet door

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te maken van de brug in Halfweg. Dit vanwege het onderzoek naar niet ontplofte vliegtuigbommen dat is gedaan ter voorbereiding op de vervanging van de Boezembruggen in Halfweg. Uit het onderzoek blijkt dat bij de locatie van de nieuwe brug een grote kans bestaat dat er niet ontplofte vliegtuigbommen in de grond liggen. De naastgelegen spoorbrug was in de Tweede Wereldoorlog doelwit van bombardementen, zoals vele spoorbruggen in Nederland.

De kans is zeer klein dat bij de bouw van de nieuwe brug een bom kan ontploffen maar het effect van een onbedoelde ontploffing is onacceptabel groot. Het college gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft besloten de mogelijke onderdoorgang, bij de nieuwe brug te schrappen. Het ontwerpteam van het project De Nieuwe N200 is gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor de brug. In dit nieuwe ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met locaties waar mogelijk vliegtuigbommen kunnen liggen en het verbeteren van de leefbaarheid in Halfweg. Het ontwerpteam heeft ongeveer acht weken nodig om het nieuwe ontwerp te maken. Eind oktober worden bewoners van Halfweg door het projectteam De Nieuwe N200 geïnformeerd over het nieuwe ontwerp van de brug.