Woensdag 14 februari wordt de buitenste boom verwijderd op het Admiraal de Ruijterweg pleintje. Lees hieronder de vragen en antwoorden.

1. Waarom wordt deze boom verwijderd?

Dit is nodig voor het aanleggen van een Hemelwaterriool op 5 meter diepte. Bij veel regenval loopt het riool vol en overstromen de straten. Het Hemelwaterriool voert dit regenwater ondergronds af naar de Haarlemmertrekvaart. Zo houden we droge voeten en brengen we de waterhuishouding op orde. 
De aanleg staat al langer gepland en wordt nu gecombineerd met de werkzaamheden aan de N200. 

2. Wanneer wordt de boom verwijderd?

Op woensdag 14 februari verwijderen wij de buitenste boom. 

3. Waar worden de boom verwijderd?

Op het Admiraal de Ruijter pleintje, tegenover de zijingang van het Drukkerij Lindenbaum. Het is de buitenste boom.

4. Waarom deze boom?

We halen deze boom weg voor de aanleg van het Hemelwaterriool. Zo hebben wij genoeg ruimte voor de aanleg en kunnen we de andere bomen behouden. 

5. Wat voor een boom is het?

Het is een lindeboom, met een stamdikte van ongeveer 30 centimeter. 

6. Blijven andere bomen wel staan?

Ja. Ter plekke wordt beoordeeld of de andere bomen preventief moeten worden gesnoeid. Dat kan nodig zijn vanwege laaghangende takken die anders tijdens de werkzaamheden beschadigen. Als snoeien nodig is, blijven we binnen de 40% norm. De bomen worden tijdens de aanleg van het hemelwaterriool beschermd. De aanleg start in het najaar van 2018.

7. Heeft u hiervoor een vergunning?

Ja, Gemeente Amsterdam heeft de vergunning verleend. Er zijn geen bezwaren binnengekomen.

8. Komt er een nieuwe boom terug?

Ja, we planten een nieuwe boom terug passend binnen het ontwerp van Amsterdam.