De combiboring in Zijkanaal F in Halfweg is succesvol verlopen. Tijdens de boring zijn er geen obstakels of niet-gesprongen explosieven aangetroffen.

De verschillende nutsbedrijven sluiten de komende tijd de nieuwe leidingen aan op het bestaande netwerk. Dat duurt zo’n anderhalve maand. Zodra de leidingen zijn aangesloten, kan worden gestart met de sloop van de Boezembruggen in Halfweg.

Sloop Boezembruggen

Als de boring klaar is en de nieuwe aansluitingen zijn gemaakt, start naar verwachting eind mei de sloop van de Boezembruggen. Nadat de kabels en leidingen zijn verlegd, start uitvoerder ééN200 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanleggen van de pontons in Zijkanaal F, het neerzetten van de fasering op de weg en het opbouwen van het werkterrein.

Impact werkzaamheden Halfweg

In Halfweg zijn dit jaar veel projecten tegelijkertijd in uitvoering. Dat brengt hinder en overlast met zich mee. Gemeente Haarlemmermeer houdt 13 maart van 19.00-21.00 uur in buurthuis De Olm een informatiemarkt waarbij alle projecten zijn vertegenwoordigd. Zo ook het team van De Nieuwe N200. Wij informeren u graag over het ontwerp van de nieuwe brug in Halfweg, de werkzaamheden, de planning en de verwachte hinder.

 

Fotografie: D. Ingel (Amsterdam)

  • slide
  • slide
  • slide