De combinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort gaat het project De Nieuwe N200 uitvoeren. De uitvoering start begin oktober 2018. De combinatie van bedrijven won de gunning mede door een slimme uitvoeringsmethode die de hinder flink verkort.

De Nieuwe N200 wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. Door verschillende werkzaamheden bij de N200 in één project te bundelen, besparen we tijd en kosten. Het traject waar werkzaamheden plaatsvinden, start ten westen van de boezembruggen in Halfweg en loopt door tot de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam.

Slimme methode

Projectmanager De Nieuwe N200 Willem Bogaard: ‘Het plan van de combinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort is onderscheidend door een slimme uitvoeringsmethode. Daardoor is de verkeershinder tijdens het project korter en is de weg sneller weer open. We kijken uit naar de samenwerking.’

De werkzaamheden

Het project omvat de volgende werkzaamheden:

  • de boezembruggen in Halfweg vervangen;
  • de directe omgeving in Halfweg groener inrichten;
  • de duiker Polanenkade vervangen;
  • twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aanleggen;
  • de waterkering 10 tot 50 centimeter ophogen;
  • een ecopassage aanleggen;
  • de N200 vanaf de Seineweg in Amsterdam herinrichten tot een stedelijke weg (inclusief nieuwe voetgangers- en fietsoversteekplaatsen).

Meer weten over de gunning? Lees het persbericht. En volg ons op Facebook of Twitter.