Impuls voor de ontwikkeling van Sloterdijk en Halfweg

Amsterdam – De N200 gaat op de schop. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en gemeente Amsterdam werken samen om de N200 zowel boven, naast als onder de grond opnieuw in te richten. Het project beslaat zeven kilometer: van de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam tot het NS-station in Halfweg. Van eind 2017 tot en met 2019 wordt gewerkt aan groot onderhoud aan de dijk en autoweg, nieuwe bruggen in Amsterdam en Halfweg, nieuwe drinkwatertransportleidingen, herinrichting van de weg bij Halfweg en Sloterdijk, een snelfietsroute en de aanleg van een ecopassage.

Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en de gemeente Amsterdam hebben de handen ineen geslagen. De vier partijen, specialisten op het gebied van infrastructuur, watermanagement, -veiligheid en ruimtelijke ordening werken tegelijk samen vanuit één project. ‘Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort tot circa anderhalf jaar en krijgt het gebied tussen Amsterdam en Halfweg straks een nieuwe uitstraling, gebruiks- en gevoelswaarde’ zegt omgevingsmanager Alexander de Baar.

Gebiedsimpuls

Het project ontstond omdat de vier partijen noodzakelijke werkzaamheden hebben op en onder de weg. Door de krachten te bundelen ontstaan meer kansen voor ontwikkeling van het hele gebied.
Het asfalt van de N200 is aan vervanging toe, de dijk eronder moet worden opgehoogd en de oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland vernieuwd. Ook is er een nieuwe boezembrug nodig in Halfweg.
In Amsterdam is het Sloterdijkgebied één van de locaties waar grootschalige woningbouw mogelijk is. Een randvoorwaarde voor het realiseren van nieuwe woningen is de verandering van de Haarlemmerweg van autoweg naar een stedelijke weg. De snelheid gaat terug naar 50 kilometer per uur, de inrichting wordt veiliger en er komen bomen in de middenberm. Ook wordt het Sloterdijkgebied beter ontsloten door de aanleg van een aantal nieuwe fiets- en voetgangersbruggen.

In Halfweg wordt de leefbaarheid verbeterd door de herinrichting en het groener maken van de openbare ruimte. De bochten in de nieuwe boezembrug worden zo aangelegd dat automobilisten niet harder kunnen rijden dan de maximaal toegestane 50 kilometer. Langs de weg worden groene hagen aangeplant. Een nieuwe ecopassage net voorbij Halfweg, verbindt straks de natuurgebieden Spaarnwoude en Amstelland met elkaar en zo is de Groene As verbonden.

Samen uitvoeren

De verschillende werkzaamheden worden zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd. De uitvoering start eind 2017. Tijdens de werkzaamheden blijft minimaal één rijstrook per rijrichting van de N200 open voor verkeer. De komende maanden wordt overlegd met de omgeving over minder hinder maatregelen en om afspraken te maken over de bereikbaarheid. Ook vinden er op een aantal locaties voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden plaats. In 2019 is de ‘Nieuwe N200’, tussen Amsterdam en Halfweg, gereed.