Afgelopen dinsdag 5 september hebben bewoners van stadsdelen West en Nieuw West kennis gemaakt met het projectteam van De Nieuwe N200.  In de ‘Plaatsmakerij’ aan de Haarlemmerweg was een informatiemarkt waar bewoners, ambtenaren, stadsdeel-bestuurders en het projectteam elkaar hebben ontmoet.

In een ontspannen sfeer kregen de bezoekers meer informatie over het project De Nieuwe N200, welke gevolgen de werkzaamheden straks hebben en natuurlijk over het eindresultaat. Er was alle ruimte om vragen te stellen. Deze liepen uiteen van: “Waarom moeten er bomen gekapt worden voor dit project” tot “Hoe is mijn uitzicht na de herinrichting”? Aan de hand van verschillende tekeningen en een 3D animatie konden de meeste vragen direct worden beantwoord. De overige vragen  zijn genoteerd en worden in de komende week aan de vraagsteller teruggekoppeld. Tijdens de markt heeft de omgevingsmanager enkele presentaties gehouden ter verduidelijking van het project.

Voorbereidende werkzaamheden

Half oktober beginnen de eerste ‘voorbereidende’ werkzaamheden met het verwijderen van zo’n 220 bomen. Deze bomen staan langs de weg op de locatie waar twee nieuwe drinkwatertransportleidingen komen te liggen. Het is helaas noodzakelijk deze bomen te verwijderen. Om de leidingen aan te leggen, is namelijk een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan raken beschadigd waardoor ze doodgaan en omvallen. Voor het verwijderen van de bomen is door de gemeente Amsterdam een kapvergunning afgegeven. Voor de bomen die we verwijderen planten we later weer nieuwe bomen terug.