Waarom komen er geen blauwe transportleidingen in Halfweg?

 

Door de dijk onder de Haarlemmerweg lopen de eerste en oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland. Na meer dan 150 jaar trouwe dienst zijn de leidingen één voor één vervangen door gigantische blauwe drinkwaterleidingbuizen van Waternet. Het is een in het oog springend onderdeel van de Nieuwe N200. Geen wonder dat we een ‘kijkersvraag’ kregen vanuit Halfweg: “Hier in het dorp wordt ook gewerkt aan de leidingen, maar ik zie hier geen grote blauwe buizen de grond in gaan. Hoe zit dat?” Dat leggen we graag uit.

 

In een rechte lijn van Amsterdam naar Haarlem

Rond 1850 stelde schrijver en politicus Jacob van Lennep voor om een drinkwatertransportleiding aan te leggen van het duingebied achter Heemstede naar Amsterdam, nu de Amsterdamse Waterleidingduinen. Die kwam er in 1853. In 1885 en 1913 kwamen daar nog eens twee buizen bij. Die leidingen kwamen onder de rijksweg te liggen. Zo legde het water een rechte route af tussen de Amsterdamse Poort in Haarlem en de Haarlemmerpoort in Amsterdam, precies door de N200 en Halfweg.   

Oude route deels buiten gebruik geraakt

Omdat de behoefte aan drinkwater na verloop van tijd toenam en men tegelijkertijd het duingebied wilde beschermen, zijn in de loop der tijd andere routes aangelegd en zijn delen van de oude route buiten gebruik geraakt. Zo ook het deel van de oude leidingen bij Halfweg. Daar is PWN, opgericht in 1920, de beheerder van het drinkwaternet. Het gedeelte van de oude route tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam is al die tijd nog wel in gebruik geweest. Dit deel heeft Waternet, de drinkwaterleverancier van Amsterdam, nu vervangen met de grote blauwe leidingen.

Tekst gaat verder onder de beeldslider.

 

 

Grotere buizen voor meer drinkwater

Amsterdam groeit snel. Gebieden als Sloterdijk en het havengebied ontwikkelen zich in rap tempo. Meer inwoners betekent meer drinkwater. De nieuwe transportleidingen hebben daarom een grotere diameter dan de voormalige buizen. Het pompstation Haarlemmerweg ontvangt via de nieuwe leidingen nu 4.000 kubieke meter (4 miljoen liter) water per uur uit de Waterleidingduinen en kan maximaal 5.700 kubieke meter de stad in pompen. Dat is ruim voldoende om aan de vraag te voldoen, ook met alle nieuwe woningen die Amsterdam nog gaat bouwen.

Oude leidingen volstorten

Het deel van de oude Lennep-leidingen dat tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg ligt, is al lange tijd buiten gebruik. Ze liggen ongebruikt onder grond. Om te voorkomen dat ze voor een instabiele ondergrond onder de nieuwe N200 zorgen, worden de leidingen “gedämmerd”: de oude buizen worden gevuld met schuimbeton, zodat ze veilig kunnen blijven liggen.

Leidingen verleggen

De grote buizen die Amsterdam nodig heeft om haar inwoners te voorzien, zouden in Halfweg buitensporig veel water leveren. De leidingen in het dorp worden dan ook niet vervangen door dezelfde blauwe buizen van Waternet. Wel zijn de leidingen waar nodig verlegd. Zo heeft PWN samen met firma BAM in april 2019 via de zogenaamde combiboring de leidingen verlegd die onder de Boezembrug doorliepen.

Combiboring bij Sugar City. Fotobron: PWN.