Vier partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een van die partijen. Dijkgraaf Gerhard van den Top over het belang van de dijkverhoging.

Van den Top is sinds 2014 dijkgraaf bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester van een gemeente. Hij is voorzitter van het algemeen bestuur van het waterschap, waar we op 20 maart weer voor naar de stembus mogen. Hij zorgt ervoor dat de besluitvorming in het bestuur goed verloopt.

Bijzondere dijkversterking

Waternet is de trekker van de samenwerkende partners binnen het project De Nieuwe N200. ‘Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is en blijft bescherming tegen water van levensbelang. Onze dijken moeten daarom op orde blijven. Zo ook de dijk onder de Haarlemmerweg. Deze wordt opgehoogd,’ legt Van den Top uit. ‘Het N200-project is eigenlijk een van de bijzonderste dijkversterkingstrajecten die we de afgelopen jaren gedaan hebben. Er worden zoveel dingen tegelijkertijd aangepakt, door meerdere organisaties. Dijkversterking, drinkwaterleidingen vervangen, de aanleg van een ecopassage, een nieuwe entree voor de stad maken. Ik ben trots dat Waternet als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de gemeente, de trekker is van de samenwerkende partners binnen dit project.’