Fietsers en voetgangers krijgen straks meer ruimte

Het kruispunt Admiraal de Ruijterweg - Molenwerf is een drukke kruising waar veel verschillende verkeersstromen samen komen. Zo’n 1000 fietsers steken hier per dag over. Vanaf 17 mei vervangt ééN200 de drinkwaterleidingen bij deze kruising en wordt de kruising opnieuw ingericht om de doorstroming voor fietsers te verbeteren. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Tijdens de informatieavond van 8 mei werden bezoekers aan de hand van routekaarten, ontwerptekeningen en impressies geïnformeerd over de plannen door medewerkers van ééN200 en Programma Fiets.

Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in wat de komende afsluitingen en omleidingen voor hen betekenen en hoe zij de komende de maanden van en naar hun huis kunnen komen. Ook waren er vragen over de werkzaamheden die er gaan plaatsvinden. Het nieuwe ontwerp voor de kruising is goed ontvangen. Fietsers en voetgangers krijgen straks meer ruimte. De capaciteit van het kruispunt wordt verbeterd door o.a. bredere oversteken en het optimaliseren van de verkeerslichten. De aanpassing van de kruising is onderdeel van meerjarenplan fiets (MJP Fiets 2017-2022) van de gemeente Amsterdam.

Oudste drinkwaterleiding van Nederland

Onder de N200/Haarlemmerweg liggen de oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland die een derde van Amsterdam voorzien van schoon drinkwater. EéN200 vervangt de drinkwatertransportleidingen en sluit op de kruising met de Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf de nieuwe leidingen aan op het leidingennetwerk van Amsterdam. Ook legt ééN200 onder de kruising nieuwe riolering aan en komt er nieuw asfalt op de weg. Ten slotte wordt er bij de kruising een veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaats gemaakt.

 

Hinder Kruising Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn vanaf 17 mei diverse afsluitingen voor autoverkeer nodig. Detailinformatie over de verschillende afsluitingen voor autoverkeer rondom de kruising met de Admiraal de Ruijterweg en de Molenwerf volgt begin volgende week. Ook voor bepaalde fietsers gaat op de kruising een omleiding gelden. Actuele informatie over afsluitingen en omleidingen voor fietsers en voetgangers vindt u op www.denieuwen200.nl/fiets.

Tijdens de werkzaamheden aan de N200/Haarlemmerweg zijn de kaarten van Google Maps, Waze en Flitsmeister voor autoverkeer altijd actueel. Alle afsluitingen op de N200 zijn erin verwerkt. Ook de kaart op www.denieuwen200.nl is altijd actueel.

Flyeractie voor fietsers

In de ochtendspits van 9 mei heeft het promotieteam van Het Project ‘De Nieuwe N200’ circa 200 flyers en visitekaartjes met de omleidingsroutes aan fietsers en voetgangers uitgedeeld. Ook deze keer werd dit zeer gewaardeerd, daarom wordt de actie volgende week nogmaals uitgevoerd. Bij de kruising komt ook nu weer een spandoek te hangen met de omleidingsroute.