Nutsbedrijven leggen kabels en leidingen aan
 

Sinds maandag 1 april 2019 voeren verschillende nutsbedrijven werkzaamheden uit op de Boezembruggen in Halfweg. Het zuidelijke (brom)fiets- en voetpad op de Boezembruggen zijn dan enkele weken afgesloten.


U kunt omrijden of omlopen via de Bietenbrug > Zwanenburgerdijk > Oranje Nassaustraat en vice versa. De extra reistijd bedraagt voor fietsers een paar minuten. Lopend doet u er 10 tot 15 minuten langer over. De route via de Dubbele Buurt blijft gewoon beschikbaar.

Werkzaamheden

Onder de oude Boezembruggen hangen allerlei kabels en leidingen. Aannemerscombinatie EéN200 kan de bruggen niet slopen voordat de kabels en leidingen zijn verlegd. Hiervoor is afgelopen maand een lange buis onder het kanaal door gegraven (combiboring) waar de nieuwe kabels en leidingen zijn doorgetrokken. Deze worden nu aangesloten op de bestaande kabels en leidingen, die onder de ventweg van de N200 liggen. De werkzaamheden van de nutsbedrijven duren enkele weken.

Actuele informatie

ÉéN200 start naar verwachting eind mei met de sloop van de Boezembruggen. Ook dan zijn er afsluitingen van het fiets- en voetpad op de Boezembruggen. Houd onze kanalen in de gaten voor de laatste informatie. Actuele afsluitingen voor fietsers en voetgangers vermelden we altijd op www.denieuwen200.nl/fiets.