Komende maanden meer afsluitingen en omleidingen


Fietsers tussen Amsterdam en Halfweg hebben het al gemerkt; de werkzaamheden aan de N200 leveren voor fietsers flinke hinder op. De komende maanden neemt het aantal afsluitingen en omleidingen toe. Fietsen is niet alleen gezond, het draagt bij aan een schoner milieu en betere bereikbaarheid. Reden voor het project De Nieuwe N200 om fietsers de komende maanden in het zonnetje te zetten en te stimuleren om vooral te blijven fietsen.


Dit gebeurt op verschillende manieren. Speciaal voor het belonen van de huidige fietsers en voor het overstappen van de auto op de fiets, is het fietsprogramma Go Velo opgezet. Met de Go Velo-app sparen fietsers voor producten van lokale ondernemers en donaties aan goede doelen.

Go Velo-campagne en promoactie

Fietsers langs de N200 keken deze week verrast op, toen ze bij de fietsoversteek bij de Radarweg werden aangemoedigd door het Go Velo-promoteam. Zij deelde mueslirepen uit om fietsers te belonen en te wijzen op het fietsprogramma Go Velo. Alexander de Baar, omgevingsmanager van het project De Nieuwe N200: “Het voorjaar komt eraan, dus juist nu is het een goed moment om de fiets te pakken. Met Go Velo campagne willen we fietsers en mensen die overwegen te gaan fietsen net dat extra zetje in de rug geven om te gaan fietsen.” Aanmelden voor Go Velo kan kosteloos via www.denieuwen200.nl/fiets.

Promoteam attendeert op afsluiting fietsoversteek Kimpoweg

Bij de kruising Kimpoweg werden fietsers deze week door ons promo-team geattendeerd op de afsluiting van de fietsoversteek bij de Kimpoweg vanaf 24 maart 19.00 uur. De fietsoversteek gaat vier weken dicht om de drinkwatertransportleidingen onder de kruising door te leggen. De actie leverde veel positieve reacties op.

Afsluiting (brom)fiets- en voetpad Halfweg

Van maandag 1 april 07.00 uur tot vrijdag 19 april 17.00 uur is het (brom)fiets- en voetpad op de Boezembruggen in Halfweg afgesloten. Diverse nutsbedrijven verleggen dan kabels en leidingen die nu nog aan de Boezembruggen hangen. Als dit klaar is, wordt gestart met de sloop en vervanging van de oude bruggen. Voor (brom)fietsers en voetgangers wordt een omleiding ingesteld. Binnenkort voegen we die toe aan de kaart op onze website.

Actuele reisinformatie voor fietsers en voetgangers

Op www.denieuwen200.nl/fiets is alle informatie over fiets- en voetpaden gebundeld. In één kaart worden alle actuele afsluitingen en omleidingen weergegeven en deze wordt steeds bijgewerkt. Via onze website en onze online kanalen houden we u op de hoogte.

Op maandag 18 maart beloonde het Go Velo-promoteam fietsers bij de Radarweg. Kosteloos aanmelden voor Go Velo kan via www.denieuwen200.nl/fiets