De werkzaamheden aan de N200 leveren hinder op voor weggebruikers. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Toch is hinder onvermijdelijk.

Slim reizen

Als weggebruiker kun je verkeershinder vermijden door slim te reizen. Buiten de spits, met een ander vervoermiddel of via een andere route.

Bekijk de animatie en ga goed voorbereid op weg

In deze animatie leggen we uit welke hinder je kunt verwachten, wat we doen om hinder zo veel mogelijk te beperken en wat je zelf kunt doen om de files te vermijden.

Vragen?

Heb je na het bekijken van de animatie nog vragen over de bereikbaarheid en verkeershinder? Stel ze via onze facebookpagina, via Twitter @DeNieuweN200 of stuur een e-mail naar info@denieuwen200.nl.