Start van werkzaamheden in Halfweg

Vanaf half mei verwachten we forse hinder op de N200. Voor automobilisten geldt: mijd de N200 en maak gebruik van de A4, A5, A9 of A10. Fietsers en voetgangers krijgen deze periode te maken met afzettingen en omleidingen. Komende periode wordt er in Halfweg en Amsterdam gewerkt.

Amsterdam
Bij de kruising Admiraal de Ruijterweg wordt het laatste deel van de nieuwe drinkwatertransportleiding aangelegd, het hemelwaterriool vervangen en de kruising opnieuw ingericht. Pas als medio juli de nieuwe drinkwaterleiding is aangesloten op het waterleidingnetwerk, start ééN200 met de aanleg van de stedelijke weg tot aan de Seineweg. ÉéN200 werkt hierbij van oost naar west. Alle kruisingen worden hiervoor nog een periode afgesloten.

Tijdens deze werkzaamheden is doorgaand verkeer op de N200 mogelijk. Let op: zijwegen worden wel voor langere tijd afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers hebben te maken met omleidingen. Op onze site vind je de actuele omleidingsroutes.

Halfweg
Half mei start in Halfweg de sloop van de zuidelijke Boezembrug. Het verkeer rijdt dan over de noordelijke Boezembrug – er is vanaf dat moment in Halfweg één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Later deze zomer wordt in Halfweg gewerkt aan de riolering en de vervanging van de duiker Polanenkade. Fietsers en voetgangers hebben te maken met langdurige omleidingen.

Voorbereid op weg
Ga je met de auto? Check voor je vertrekt onze routeplanner op www.denieuwen200.nl en/of gebruik Google Maps,  Waze of Flitsmeister. De afsluitingen zijn in de kaart en routeplanners verwerkt.
Met de fiets of te voet? Op www.denieuwen200.nl/fiets is alle informatie over de hinder op fiets- en voetpaden gebundeld. In één kaart worden alle actuele afsluitingen en omleidingen weergegeven en deze wordt steeds bijgewerkt.

Meer weten?
Kijk op www.denieuwen200.nl of volg De Nieuwe N200 op Facebook of Twitter. Via onze website en onze online kanalen houden we u op de hoogte.