Op woensdag 8 mei is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Vanaf half mei wordt er gewerkt aan onder andere het vervangen van de drinkwaterleidingen. 

De informatieavond wordt gehouden in het XO Hotel aan de Molenwerf 1 in Amsterdam. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u vrij binnenlopen. Een team van aannemerscombinatie éénN200 is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vervangen drinkwaterleidingen

Vanaf half mei wordt er gewerkt aan de kruising Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Onder de N200/Haarlemmerweg liggen de oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland die een derde van Amsterdam voorzien van schoon drinkwater. EéN200 vervangt de drinkwatertransportleidingen en sluit op de kruising met de Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf de nieuwe leidingen aan op het leidingennetwerk van Amsterdam. Ook legt ééN200 onder de kruising nieuwe riolering aan en komt er nieuw asfalt op de weg. Ten slotte maken we bij de kruising een veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaats.