Houd rekening met extra verkeershinder op de N200 bij Halfweg

Automobilisten die gebruikmaken van de Boezembrug in Halfweg moeten overdag rekening houden met extra verkeershinder op de N200. Er geldt op de Boezembrug in Halfweg een aangepaste verkeerssituatie. Doordeweeks en op zaterdagen wordt overdag één van de resterende twee rijstroken op de brug afgesloten voor verkeer. Dit is nodig om de nieuwe Boezembrug veilig te kunnen bouwen.

Sinds het begin van de zomer rijdt verkeer op één rijstrook per richting over de noordelijke Boezembrug. De sloop van de oude Boezembrug is gereed en inmidels is de bouw van de nieuwe brug in volle gang. Om de brug veilig te kunnen bouwen, is het nodig één van de twee resterende rijstroken af te sluiten voor verkeer.

Om en om over de Boezembrug

Verkeersregelaars begeleiden steeds één rijrichting per keer langs de werkzaamheden. Deze om en om regeling geldt op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur (buiten de spits) en op zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Dit kan leiden tot extra wachttijd voor de Boezembruggen. Deze situatie duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2020.

Goed voorbereid op weg

Automobilisten tussen Haarlem en Amsterdam wordt geadviseerd de N200 te mijden en via het omliggend hoofdwegennet (A9 en A5) te rijden. De afsluitingen leveren verkeershinder en extra reistijd op. Check voor vertrek www.denieuwen200.nl en/of gebruik Google Maps, Waze of Flitsmeister. De actuele verkeersdrukte is hierin zichtbaar. Zo gaat u voorbereid op weg.