De N200 gaat op de schop. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en gemeente Amsterdam werken samen om de N200 zowel boven, naast als onder de weg opnieuw in te richten. Als voorbereiding op het vervangen van de boezembruggen in Halfweg wordt tot begin augustus in samenwerking met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE’s) uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

De spoorbrug ten noorden van de boezembruggen (de bruggen over het kanaal) is in de Tweede Wereldoorlog enkele malen doelwit geweest van bombardementen. In de omgeving zijn destijds waarschijnlijk ook enige explosieven neergekomen die niet tot ontploffing zijn gekomen. Uit historisch onderzoek blijkt dat er mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) diep onder het (water)oppervlakte liggen. Wanneer de boezembruggen worden verwijderd en een nieuwe brug wordt aangelegd willen wij er zeker van zijn dat we geen oude vliegtuigbommen of andere explosieven tegenkomen. Daarom gaat een gespecialiseerd bedrijf het onderzoek uitvoeren. De werkzaamheden gaan op donderdag 13 april beginnen aan de centrumzijde van de boezembruggen.

Bewoners merken weinig van het onderzoek

Van de werkzaamheden merken de bewoners aan de oever van de Haarlemmerringvaart ter hoogte van de boezembruggen weinig. Deze bewoners zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Het onderzoek vindt plaats vanaf het water, op de sluishoofden en de walkanten. Voor het onderzoek op de sluishoofden en walkanten wordt gewerkt met handdetectieapparatuur. Voor onderzoek op het water wordt een drukstelling op een ponton geplaatst. Met de drukstelling wordt een dunne stang twee tot twaalf meter de grond ingebracht, dit gebeurt om de 2,5 meter. In deze stang zit een sensor die de grond scant op explosieven. Op deze manier worden meer dan 4500 metingen verricht. Zodra er verdachte objecten worden ontdekt wordt het werk stilgelegd en nader onderzoek gedaan. Doordat het onderzoeksbureau zorgvuldig te werk gaat vormen de werkzaamheden geen risico voor de omgeving.

Planning

Het onderzoek naar de niet gesprongen explosieven start 13 april aanstaande en wordt rond begin augustus 2017 afgerond. Na het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude waarna eventueel tot het ruimen van aangetroffen explosieven wordt overgegaan. Over het eventueel ruimen van niet gesprongen explosieven worden bewoners ruim van te voren geïnformeerd.