Afsluitingen bij kruising Admiraal de Ruijterweg-Molenwerf

Vanaf 17 mei is de op- en afrit 103 A10 West weer open. EéN200 gaat dan direct door met de aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen bij de kruising Admiraal de Ruijterweg-Molenwerf. Dit is het meest complexe kruispunt dat wordt aangepakt. Niet alleen de drinkwaterleiding wordt vernieuwd. De oude hemelwaterafvoer wordt vervangen en de kruising wordt opnieuw ingericht om de doorstroming voor fietsers te verbeteren. Om veilig te kunnen werken, zijn er soms afsluitingen nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Bij dit kruispunt wordt de nieuwe drinkwaterleiding aan de zuidkant aangesloten op het Amsterdamse netwerk. Nadat de leidingen zijn aangesloten, wordt de nieuwe leiding over de gehele vijf kilometer op sterkte getest en vervolgens op bacteriën onderzocht. Pas als dat allemaal goedgekeurd is wordt de nieuwe drinkwaterleiding in gebruik genomen. Naar verwachting is dat medio juli. Vervolgens wordt de drinkwaterleiding aan de noordzijde van de kruising aangepakt. Bij deze kruising liggen veel trambanen, ondergrondse kabels, leidingen en rioolbuizen. Dat maakt de werkzaamheden ingewikkeld en dat neemt tijd in beslag. 

Afsluitingen en omleidingen

Hinder voor gemotoriseerd verkeer

Kruising Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg

  • Van vrijdag 17 mei tot eind september is het voor autoverkeer niet mogelijk om vanaf de Molenwerf de N200 Haarlemmerweg op te rijden. Verkeer wordt via een keerlus teruggeleid naar de Velserweg.
  • Ook is het niet mogelijk om van de Admiraal de Ruijterweg de N200/Haarlemmerweg op te rijden.
  • Doorgaand verkeer op de N200/Haarlemmerweg blijft wel mogelijk.
  • Rechts afslaan vanaf de N200/Haarlemmerweg naar de Molenwerf en naar de Admiraal de Ruijterweg blijft mogelijk.

Extra afsluitingen

In juli en september is de gehele kruising twee weekenden lang in alle richtingen dicht. Vanaf half juli tot eind september is het ook niet meer mogelijk om vanaf de N200/Haarlemmerweg rechts af te slaan naar de Molenwerf. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden tijdens het werk. Begin juli volgen meer details over deze extra afsluitingen en de werkzaamheden aan de noordzijde van de kruising.

Hinder voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluitingen de N200/Haarlemmerweg gewoon blijven oversteken. Hiervoor wordt een tijdelijke fietsoversteek gemaakt. Oversteken van de Admiraal de Ruijterweg zelf is niet mogelijk tot half juli.

Hinder voor omwonenden

Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ervaren van extra verkeersdrukte en omleidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Op een aantal plekken wordt ook ’s nachts en op zondag gewerkt. U kunt hinder ervaren van geluid of trillingen van de machines. Er wordt alles aan gedaan om de hinder te beperken.

Ga goed voorbereid op weg

Actuele informatie over afsluitingen en omleidingen voor fietsers en voetgangers vindt u op www.denieuwen200.nl/fiets. Tijdens de werkzaamheden aan de N200/Haarlemmerweg zijn de routeplanners van Google Maps, Waze en Flitsmeister voor autoverkeer altijd actueel. Ook de kaart op www.denieuwen200.nl is altijd up-to-date.

Meer weten?

Kijk op www.denieuwen200.nl of volg De Nieuwe N200 op Facebook of Twitter.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide