Nieuwe brug passend bij dorpse karakter van Halfweg

De Boezembruggen in Halfweg zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen Haarlem en Amsterdam. Vandaag is begonnen met de sloop van de zuidelijke Boezembrug in Halfweg. Een grote kraan knipt de oude stalen brug (1925) in stukken. De sloop en vervanging zijn onderdeel van het vervanging en renovatie programma van Rijkswaterstaat.
 

(De tekst gaat verder onder de video)

 

Handen ineen

De zuidelijke brug werd 1925 gebouwd en kan de belasting van het moderne verkeer niet meer aan. Het grootschalige onderhoud aan de N200 was het vliegwiel voor alle partners in de regio om de handen ineen te slaan om de nieuwe brug beter in het dorp in te passen. Nienke Bagchus-Winkel, Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat: “Door intensief samen te werken met gemeente Haarlemmermeer en krachten te bundelen ligt er straks een nieuwe brug die de regio bereikbaar houdt en die de leefbaarheid in Halfweg verbetert. Zowel de bewoners van Halfweg áls de weggebruikers gaan er straks op vooruit”.

Nieuwe brug

De nieuwe brug krijgt een scherpere bocht, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden. Op de brug komt meer ruimte voor fietsers. Voor de voetgangers vormt de brug een brede wandelpromenade langs het water, lager gelegen en afgescheiden van het snel- en fietsverkeer. In het wandelgedeelte komt een uitkijkpunt voorzien van banken dat dient als ontmoetingsplek. In het dorp komen meer bomen, hagen en groen. Ook wordt de doorstroming van Zijkanaal F bij en het zicht op de oude sluisjes verbeterd. Voordat het zover is, heeft Halfweg eerst te maken met verkeers- en bouwhinder.

Werkzaamheden en hinder

De N200 blijft open voor verkeer; op de noordelijke Boezembrug blijft één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Bij de sloop en nieuwbouw van de brug gebruikt ééN200 een werkwijze die zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaakt. Zo worden de funderingspalen in de grond geduwd in plaats van geheid. De vervanging van de boezembruggen is onderdeel van het Project de Nieuwe N200 en wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie ééN200.

Veilig werken

Op delen van de Boezembruggen is verf met chroom-6 aangetroffen. De stalen Boezembruggen worden kapot geknipt en het staal wordt in containers afgevoerd. Hierdoor komen geen dampen en/of stof vrij met chroom-6 waardoor er geen risico is voor de omgeving. De werknemers die de sloop uitvoeren, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. De sloopwerkzaamheden duren tot medio juli. Vervolgens start de bouw van de nieuwe brug die naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed is.

Voorbereid op weg

Check voor vertrek de routeplanner op www.denieuwen200.nl en/of gebruik Google Maps, Waze of Flitsmeister. Alle afsluitingen zijn in de kaart en routeplanners verwerkt. Op www.denieuwen200.nl/fiets is alle informatie over de hinder op fiets- en voetpaden gebundeld.