Grootste deel ligt op schema, uitloop in Halfweg

 

Wie Amsterdam uitrijdt via de Haarlemmerweg kan er niet omheen; de contouren van de nieuwe N200 zijn steeds duidelijker zichtbaar. Ook in Halfweg boeken we vooruitgang. Wel kosten een aantal werkzaamheden meer tijd dan we hadden voorzien. Welke werkzaamheden af zijn, welke vertraagd en hoe dat komt, leest u in dit bericht.

 

Gedeelte in Amsterdam steeds meer af

De dijk onder de weg is opgehoogd en ter hoogte van de ecopassage verlegd. Tussen de kruising Admiraal de Ruijterweg en de Kimpoweg is de nieuwe inrichting van de stedelijke weg al goed zichtbaar. Daar ligt ook de brede middenberm klaar voor de bomen die we daar gaan planten. De eerste langzaam verkeersbrug is in aanbouw en het rode fietspad, met de nieuwe drinkwaterleiding eronder, biedt ruim baan aan fietsers.

Voortgang in Halfweg

In Halfweg is de vervanging van de riolering aan de zuidzijde van het Dokter Baumannplein klaar. We brengen hier nu de nieuwe stoep en bestrating aan. De zuidelijke Boezembrug is volledig gesloopt en de pijlers van de nieuwe brug zijn al in het water geplaatst. Het vervangen van de duiker Polanenkade en de bouw van de nieuwe Boezembrug neemt wel meer tijd in beslag dan voorzien. We verwachten dat de nieuwe Boezembrug medio 2020 wordt opengesteld.  

Vertraging door complexe ondergrond

De uitloop heeft te maken met de complexe ondergrond in Halfweg. Deze zit vol verwachte en onverwachte obstakels zoals kabels en leidingen. En er moet uitgebreid onderzoek gedaan worden naar mogelijke niet gesprongen explosieven. Nutsbedrijven zoals PWN (water) en Stedin (gas) voeren verleggingen uit die eerst moeten worden afgerond voordat ééN200 het asfalt en de nieuwe inrichting kan aanbrengen. Bij de Boezembruggen is het drukken van damwanden en palen niet overal mogelijk. De damwanden komen op deze manier niet diep genoeg de grond in. De damwanden en palen worden nu de grond in getrild, dit kost meer tijd.

We maken meters

Ondanks de vertraging worden er ook in Halfweg meters gemaakt. De vervanging van de duiker bij de Polanenkade aan de zuidzijde van de N200 wordt nog dit jaar afgerond en de noordzijde in het voorjaar van 2020. Willem Bogaard, projectmanager: “De komende maanden worden in rap tempo verschillende projectonderdelen opengesteld en opgeleverd. Het project zit voor ruim 85% op schema en er wordt hard gewerkt. Het is nog niet af, maar wat er buiten zichtbaar is, geeft een goed beeld van hoe de Nieuwe N200 er straks uitziet”.

Beeldverslag

Onderstaand beeldverslag laat zien waar we nu staan.