Start nader onderzoek Niet Gesprongen Explosieven Boezembruggen

Gespecialiseerd team van duikers checkt komende twee weken diverse objecten
 

Vanaf morgen zijn gespecialiseerde duikers actief in het Zijkanaal F in Halfweg rondom de Boezembruggen. Dit is verdacht gebied voor munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen maanden heeft een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel van aannemerscombinatie ééN200 bij en in het werkgebied voor de nieuwe Boezembruggen detectie-onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe Boezembrug.


Uit deze onderzoeken zijn 22 duidelijke objecten in de waterbodem gevonden die verstoring geven. Momenteel is niet bekend wat voor objecten dit zijn. Een team van gespecialiseerde duikers onderzoekt deze objecten de komende twee weken, om uit te sluiten of het om munitie gaat of niet. Uiteraard treffen ze hierbij maatregelen om de veiligheid te borgen. De objecten worden niet naar boven gehaald en blijven in de stabiele ondergrond liggen.

Uitkomsten en vervolgstappen

Zodra het aanvullende onderzoek is afgerond, wordt het bevoegd gezag, gemeente Haarlemmermeer, geïnformeerd over de uitkomsten. Als uit dit onderzoek naar voren komt dat er inderdaad Niet Gesprongen Explosieven liggen, bepaalt de gemeente in samenspraak met de Explosieven Opruiminsdienst Defensie (EOD) de vervolgstappen.

Bewoners, de dorpsraad en andere belanghebbenden worden naar verwachting eind januari over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen geïnformeerd.