Vanaf dinsdag 11 juni lokale afsluitingen en hinder

Op dinsdag 11 juni start aannemerscombinatie ééN200 met voorbereidende werkzaamheden aan de duiker bij de Polanenkade in Halfweg. Vanaf dat moment geldt er tot na de zomer een aangepaste verkeerssituatie aan de zuidkant van de N200 bij de kruising van de Polanenkade met het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg.


Waar de Polanenkade kruist met het Dokter Baumannplein/de Amsterdamsestraatweg ligt een oude duiker. Een smalle doorgang onder de N200 waardoor het water van de Haarlemmertrekvaart stroomt. De duiker is aan vervanging toe. EéN200 doet dat door de nieuwe duiker in 2 fases ín de huidige duiker te bouwen. Hierdoor kan het verkeer over de N200 blijven rijden.

Hinder voor weggebruikers en omwonenden

Autoverkeer
  • Vanaf dinsdagochtend 11 juni wordt nabij de duiker Polanenkade (Dokter Baumannplein-Amsterdamsestraatweg) de verkeersituatie aangepast. EéN200 brengt hiervoor een afsluiting aan op de kruising Polanenkade/Dokter Baumannplein.
  • In de Polanenkade wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Inrijden vanaf de Julianastraat is dan toegestaan. In verband met de veiligheid en bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten verdwijnen er tijdelijk enkele parkeerplaatsen zodat auto’s elkaar in de Polanenkade kunnen passeren.
Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden geen gebruikmaken van het Dokter Baumannplein. Fietsers en voetgangers die normaal via de Boezembruggen gaan worden omgeleid via de Zwanenburgerdijk en het sluizencomplex. Volg hiervoor de omleidingsborden. Lokale fietsers en voetgangers kunnen omrijden/omlopen via de wijk.

Omwonenden

EéN200 voert alle werkzaamheden uit van maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder ervaren van extra verkeersdrukte, geluid, omleidingen en beperkte parkeergelegenheid. Omwonenden zijn hierover de afgelopen weken op de hoogte gebracht via brieven van aannemerscombinatie ééN200.

Meer informatie

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp. Kijk voor meer informatie over De Nieuwe N200 op www.denieuwen200.nl of volg ons op FacebookTwitter of Instagram.