Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), wethouder Sharon Dijksma (gemeente Amsterdam), dijkgraaf Gerhard van den Top (waterschap AGV), Roelof Kruize (Waternet), Maarten van Aller (ééN200) en Raphaël Roquet (Saint-Gobain PAM Nederland) hebben op 14 november het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de N200. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De nieuwe N200 staat voor de kracht van werk met werk maken. We doen het in één keer goed. De verschillende werkzaamheden vinden niet na elkaar, maar zoveel mogelijk tegelijkertijd plaats. Dat scheelt tijd, overlast en kosten.”

Tijdscapsule

Het combineren van verschillende werkzaamheden, vanuit verschillende organisaties, op, onder en langs dezelfde weg, vergt nauwe afstemming met bestuurders uit de regio, de aannemer en de omgeving. Vertegenwoordigers van al deze partijen waren aanwezig om de samenwerking en symbolische start van het project te vieren. Tijdens de bijeenkomst is een plaquette onthuld en de nieuwe drinkwaterleidingbuis gesigneerd door de minister, wethouder, dijkgraaf, aannemer ééN200 en leverancier Saint-Gobain PAM Nederland. Als de drinkwaterleidingen over meer dan 100 jaar worden vernieuwd en de gesigneerde buis boven de grond komt, komt deze ‘tijdscapsule’ vrij.

Anticiperen op groei

De aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen is een belangrijk onderdeel van het project. Wethouder Sharon Dijksma: “Voor de toekomstige groei van de stad rondom Sloterdijk en het Westelijk Havengebied is niet alleen vernieuwing van de weg van belang. Ook met de aanleg van 11.000 meter nieuwe drinkwaterleidingen met extra capaciteit, anticiperen we op die groei. De nieuwe drinkwaterleiding ligt straks bovendien náást in plaats van onder de Haarlemmerweg zodat toekomstig onderhoud minder hinder oplevert voor het verkeer.”

Samen zorgen voor bescherming tegen water

De N200 is ontstaan als jaagpad langs de Haarlemmertrekvaart en werd de belangrijkste verbindingsader tussen Haarlem en Amsterdam met verbindingen over het water, de weg en later via het spoor. Al sinds het ontstaan, werken bestuurders in dit gebied met elkaar samen. Toen al beschermde de dijk, die nu onder de Haarlemmerweg ligt, de inwoners tegen overstromingen. Dijkgraaf Gerhard van den Top: “Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is en blijft bescherming tegen water van levensbelang. Onze dijken moeten daarom op orde blijven. Zo ook de dijk onder de Haarlemmerweg. Deze wordt opgehoogd. Een belangrijke taak van het waterschap. Ik ben trots dat Waternet als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de gemeente, de trekker is van de samenwerkende partners binnen dit project. De verschillende taken van Waternet zoals dijkversterking, drinkwater en riolering komen hier op een mooie manier samen. Het toont aan wat je met samenwerking voor elkaar krijgt.”