Hoe staat de nieuwe N200 ervoor in oktober 2019?

De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor het project De Nieuwe N200 in Halfweg zijn nog in volle gang. We vervangen de oude Boezembrug, de duiker bij de Polanenkade en de riolering onder de parallelwegen langs de N200. Hoe staan we ervoor in oktober 2019? Dat leest u in deze update.

 

Fundering leggen en trillen bij de Boezembrug

De afgelopen periode brachten we de fundering voor de nieuwe Boezembrug aan de kant van Sugar City aan en bij de middelste steunpunten. Ook zijn we begonnen met het aanbrengen van de fundering aan de kant van het Dokter Baumannplein. We drukken de damwanden in de grond om hinder door geluid en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het aanbrengen van de damwanden aan de kant van Sugar City en het middeneiland kwamen de damwanden met deze drukmethode helaas niet (volledig) op diepte, waardoor we moesten overgaan op de trilmethode. We meten de trillingen in de omgeving met trillingsmeters. Zo houden we goed in de gaten dat we binnen de toegestane normen blijven om schade te voorkomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Damwanden bij de Boezembrug op 14 oktober 2019

Amsterdamsestraatweg steeds meer af

In de Amsterdamsestraatweg is tussen de Schoolstraat en de Oranje Nassaustraat inmiddels het nieuwe trottoir aangelegd. Ook werken we aan de verharding voor het nieuwe fietspad. Van zaterdagavond 26 oktober tot maandagochtend 28 oktober werken we dag en nacht om de aansluiting van de Amsterdamsestraatweg met de N200 bij de kruising van de Oranje Nassaustraat te asfalteren.

Bestrating en nutsbedrijven bij het Dr. Baumannplein

De afgelopen maanden hebben we de riolering onder het Dokter Baumannplein tussen de Boezembrug en de Oranje Nassaustraat vervangen. In de laatste week van oktober starten wij met het aanbrengen van het nieuwe trottoir vanaf de Haarlemmermeerstraat tot de Wilhelminastraat. Vervolgens brengen wij de bestrating aan in de parkeervakken van het appartementencomplex ‘Zon en maan’.

Daarnaast zijn in ons werkgebied ook andere bedrijven aan het werk. Nutsbedrijven zoals PWN (water) en Stedin (gas) voeren verleggingen uit. Pas als de werkzaamheden van deze nutsbedrijven klaar zijn, kunnen wij het asfalt voor de rijweg aanbrengen. Omdat wij afhankelijk zijn van werkzaamheden van nutsbedrijven, kunnen we de planning niet garanderen. Maar we streven ernaar om dit deel van de straat begin december weer open te stellen voor de bewoners en het verkeer.

Tekst gaat verder onder de video.

Beelden van de sloopwerkzaamheden bij de duiker op 16 oktober 2019

 

Slopen en pompen bij de duiker Polanenkade

Begin oktober zijn we begonnen met de sloop van de oude duiker Polanenkade. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de waterstand bij de duiker verlaagd. Dit doen wij door het water tussen de damwanden weg te pompen. Door de grote hoeveelheid regen die de afgelopen weken is gevallen, hebben we met spoed extra pompen bijgeplaatst. De bouw van de nieuwe duiker staat gepland tot december. Daarna verleggen nutsbedrijven de kabels en leidingen over de nieuwe duiker. Vervolgens kunnen wij de verharding rondom de duiker aanbrengen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de vorderingen van de werkzaamheden in Halfweg? Lees dan de uitgebreide bewonersbrief van ééN200.