Hoe staat de nieuwe N200 ervoor in december 2019?

 

De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200 in Halfweg zijn de afgelopen maanden flink opgeschoten. We vervangen de oude Boezembrug, de duiker bij de Polanenkade en de riolering en verhardingen in de parallelwegen langs de N200. Hoe staan we ervoor in december 2019? En wat is de planning voor de komende maanden? Dat leest u in deze update.

 

Boezembrug

De afgelopen periode hebben we bij de Boezembrug aan de fundering van de landhoofden en tussensteunpunten gewerkt. Afgelopen week hebben we betonnen delen van de pijlers geplaatst. Halverwege januari starten we met het aanbrengen van de lange betonnen liggers van de brug met behulp van grote hijskranen. Deze werkzaamheden duren enkele weken en worden ’s nachts uitgevoerd omdat het transport van de grote elementen overdag niet mag plaatsvinden. De bouw van de Boezembrug duurt tot halverwege 2020.

De tekst gaat verder onder de beeldslider.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Dokter Baumannplein

De afgelopen tijd voerden nutsbedrijven zoals PWN (water) en Stedin (gas) verleggingen uit tussen de Haarlemmermeerstaat en de Wilhelminastraat. De komende weken werken we door om de werkzaamheden, waaronder het asfalteren, af te ronden, zodat bewoners van appartementencomplex ‘Zon en Maan’ zo snel mogelijk weer op de eigen parkeerplaatsen kunnen parkeren.

Aan de noordzijde van het Dokter Baumannplein vervangen wij volgend jaar de riolering en de bestrating. We willen zoveel mogelijk verrassingen tijdens deze werkzaamheden voorkomen. Daarom brengen we de komende weken o.a. (oude) kabels en leidingen in kaart. We houden contact met direct omwonenden en ondernemers over wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden en de hinder die zij hiervan kunnen verwachten. Woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nachtwerkzaamheden Oranje Nassaustraat - Australiëhavenweg

In de nachten van 13 t/m 17 januari werken we aan de zuidbaan van de N200 vanaf de Oranje Nassaustraat tot de Australiëhavenweg. Hier leggen we een rioolbuis aan en vervangen we het asfalt. Tijdens deze werkzaamheden kunnen omwonenden licht- en geluidshinder ondervinden. Het verkeer op de N200 wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

Amsterdamsestraatweg

Aan de oostzijde van Oranje Nassaustraat, tegenover de fietsenstalling, hebben de nutsbedrijven nieuwe leidingen aangelegd. We verwachten dat de leidingen dit jaar nog worden getest en aangesloten op het netwerk. Begin januari ronden we de laatste straatwerkzaamheden af, waarna de straat weer beschikbaar is voor het verkeer.

Duiker Polanenkade

Op 28 november zijn de eerste voorgefabriceerde betonnen elementen van de nieuwe duiker bij de Polanenkade geplaatst. De komende weken werken wij aan de verharding rondom de duiker. Voor de kerstvakantie leggen we het asfalt op het deel van de N200 boven de duiker. Na de kerstvakantie verleggen we de kabels en leidingen aan de zuidzijde van het Dokter Baumannplein over de duiker en brengen wij het nieuwe straatwerk aan. Tot die tijd blijft de weg tussen de Wilhelminastraat en Schoolstraat afgesloten voor verkeer.

Vanaf begin januari kan het verkeer op de N200 weer over de zuidbaan heen rijden, over het nieuwe deel van de duiker. We sluiten dan de noordbaan af om te werken aan de duiker aan de noordzijde van het Dokter Baumannplein. Dit laatste deel van de duiker is in april klaar.

Tekst gaat verder onder de beeldslider.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de vorderingen van de werkzaamheden in Halfweg? Lees dan de uitgebreide bewonersbrief van ééN200.