1e pijler Boezembrug met explosieven ‘geploft’

In Halfweg zijn de werkzaamheden van het project De Nieuwe N200 in volle gang. De sloop van de zuidelijke Boezembrug vordert gestaag. Twee brugdelen zijn verwijderd en de eerste pijler is gisteren gecontroleerd tot ontploffing gebracht om hem snel te kunnen verwijderen. Daarnaast vervangt ééN200 de duiker bij de Polanenkade en verlegt data en elektra kabels ter hoogte van het Dokter Baumannplein.


Sloop zuidelijke boezembrug

Op 4 juni ging de sloop van de zuidelijke boezembrug van start. De sloopwerkzaamheden gaan voorspoedig. De brug wordt in zes delen - van west naar oost - gesloopt, waarvan de eerste twee nu zijn verwijderd. Op dinsdag 18 juni is de eerste pijler met behulp van explosieven geïmplodeerd. Eerst zijn er gaten geboord in de pijler. Deze zijn gevuld met speciale explosieven en vervolgens ter bescherming afgedekt met rubberen matten. In twee fases is de pijler vervolgens tot ontploffing gebracht, zonder in het water te zakken en/of te exploderen. Dankzij het imploderen is de pijler nu snel en eenvoudig af te breken. Tijdens de ontploffing was de noordelijke brug 10 minuten afgesloten voor verkeer. Daarna kon het verkeer weer verder rijden.

Stremming Zijkanaal F vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli is doorvaart onder de brug bij Zijkanaal F niet meer mogelijk. Dan werkt ééN200 aan de andere kant van het landhoofd voor de sloop van de laatste twee brugdelen. Het ponton ligt dan voor de doorgang en sluit de doorvaart af. De booteigenaren in Zijkanaal F zijn hierover geïnformeerd. Voor hen wordt een tijdelijke ligplaats ter hoogte van kinderdagverblijf Koekebieren aangelegd.

De tekst gaat verder onder de foto

Duiker Polanenkade

Op dinsdag 11 juni is aannemerscombinatie ééN200 gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de duiker bij de Polanenkade. De duiker wordt vervangen binnen de omvang van de huidige duiker. Bij het dokter Baumannplein ligt de straat open omdat tegelijkertijd ook de ondergrond wordt opgeruimd. Oude kabels zijn verwijderd, Bestaande elektra kabels zijn via een zogenaamde boogzinker onder de duiker door gelegd en de data kabels worden gebundeld. Zo ontstaat er ruimte in de hier erg volle ondergrond. Tot na de zomer geldt een aangepaste verkeerssituatie aan de zuidkant van de N200 bij de kruising van de Polanenkade met het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg. Direct omwonenden hebben een bewonersbrief gekregen over de hinder en werkzaamheden. Lees ook dit eerdere nieuwsbericht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.denieuwen200.nl of stel je vraag via Facebook of Twitter.