In Halfweg zijn de werkzaamheden van het project De Nieuwe N200 in volle gang. Aannemerscombinatie ééN200 is sinds juni bezig met de sloop van de oude zuidelijke Boezembrug. Inmiddels zijn ook de eerste bouwactiviteiten voor de nieuwe Boezembrug gaande. Daarnaast vervangt ééN200 de oude riolering onder de parallelwegen langs de N200 en de oude duiker bij de Polanenkade. In dit nieuwsbericht leest u een update van de werkzaamheden.

 

Sloop en bouw van de Boezembrug

Begin juni is ééN200 gestart met de sloop van de oude zuidelijke Boezembrug. De bouw van de nieuwe brug is ook al van start gegaan. Voor de nieuwe brug worden damwanden in de grond aangebracht.

Om te zorgen voor zo min mogelijk omgevingshinder, werkt ééN200 met een stille drukmethode. Helaas blijken de damwanden hiermee niet op de juiste diepte te komen. Met de trilmethode moeten de damwanden alsnog de juiste diepte bereiken. Hierdoor kunnen direct aanwonenden deze week enige geluids- en trillinghinder ervaren. De trillingen worden gemonitord met behulp van zogenoemde trillingsmeters die in de omgeving zijn aangebracht, om zo binnen de toegestane normen te blijven.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Vervangen oude duiker Polanenkade

Ter hoogte van de Polanenkade ligt een oude duiker onder de N200. EénN200 vervangt deze waterdoorgang in twee fasen. Eerst aan de zuidkant van de N200, daarna aan de noordkant. In juni is ééN200 gestart met voorbereidingen voor de sloop van de duiker. Tijdens de zomer wordt hier niet doorgewerkt. De woningen blijven bereikbaar. De bouw van de zuidkant van de duiker duurt tot in het najaar. Daarna beginnen de werkzaamheden aan de noordkant.

Vervangen riolering onder parallelwegen N200 zuidzijde

Aannemerscombinatie ééN200 vervangt het riool onder de parallelwegen naast de N200. Momenteel werkt de aannemer onder de Amsterdamsestraatweg tussen de Osdorperweg en de Oranje Nassaustraat.

Vanaf maandag 19 augustus vervangt ééN200 het riool onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg tussen de Boezembrug en de Oranje Nassaustraat. Vanaf maandag 19 augustus is het Dokter Baumannplein (zuidzijde N200) en de Amsterdamsestraatweg daarom afgesloten. Ook zijn er minder rijstroken beschikbaar bij de kruising Oranje Nassaustraat. Lees meer over deze werkzaamheden in dit nieuwsbericht of download de brief (pdf) die bewoners van Halfweg (zuidkant N200) op 7 augustus ontvingen. 

Vervangen riolering onder parallelwegen N200 noordzijde

Later dit jaar vervangt ééN200 ook de riolering onder het Dokter Baumannplein en de Dubbele Buurt aan de noordkant van de N200. Omwonenden horen hier na de zomer meer over.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp. Kijk voor meer informatie over De Nieuwe N200 op www.denieuwen200.nl of volg ons op FacebookTwitter of Instagram.