In voorbereiding op de werkzaamheden aan de N200 wordt vanaf maandag 3 september de gasleiding vervangen tussen het Ma Braunpad en de Pieter Postsingel. Dit duurt ongeveer 4 weken..

Aannemer Van Gelder voert dit uit namens Liander. Liander is in dit gebied verantwoordelijk voor het energienet.

Minimale overlast voor fietsers

We verwachten minimale overlast voor fietsers, omdat het grootste gedeelte van het werk plaatsvindt naast het fietspad. Het Ma Braunpad wordt één dag opgebroken om de leiding aan te sluiten op de bestaande gasleiding. Op dat moment worden fietsers langs het werk geleid met een platenbaan.

Aanleg nieuwe drinkwatertransportleidingen

De gasleiding wordt aangelegd via een gestuurde boring. Dit is een slimme techniek waardoor de aannemer zonder graven en met minimale overlast een kabel of leiding in de grond kan brengen. Het vervangen van de gasleiding is nodig om de ondergrond vrij te maken voor de aanleg van twee nieuwe drinkwatertransportleidingen. De nieuwe transportleidingen vervangen straks de oudste drinkwatertransportleiding van Nederland (uit 1853). Deze zorgen voor de toevoer van een derde van het drinkwater van Amsterdam.