Fundering bij spoorwegviaduct vertraagt aanleg nieuwe drinkwaterleiding

De aanleg van de nieuwe drinkwaterleidingen ligt sinds begin dit jaar stil. Aanleiding is de aanwezigheid van bredere fundering bij het spoorwegviaduct tussen de Radarweg en de Kimpoweg. De drinkwaterleiding moet op dit deel worden omgelegd en daarvoor was een aanpassing van het ontwerp en de vergunningen nodig. Aannemerscombinatie ééN200 hervat vanaf 25 maart de werkzaamheden.

Het aanleggen van de nieuwe drinkwaterleidingen verliep tot begin dit jaar voorspoedig. Met zo’n honderd meter per dag werden de leidingen aangelegd. In de tussentijd is er wel gewerkt aan de aanleg van de ecopassage en het voorbelasten van de dijk. Ook zijn de voorbereidingen voor de vervanging van de Boezembruggen in Halfweg in volle gang.


Afsluitingen en omleidingen aansluiting N200 - Kimpoweg

Om de leidingen onder de kruisingen door te leggen, zijn afsluitingen nodig. EéN200 pakt de kruisingen één voor één aan, zodat West en Nieuw-West bereikbaar blijven. Om de leidingen onder de kruising van de N200 met de Kimpoweg door te leggen, zijn er van 25 maart tot en met 19 april afsluitingen. Tijdens deze afsluitingen kunnen fietsers en voetgangers niet oversteken bij deze kruising. Voor autoverkeer is links afslaan van en naar de Kimpoweg niet mogelijk. Er wordt een omleiding ingesteld via de Radarweg.

Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen volgt binnenkort op onze website en sociale mediakanalen. Op de kaart op www.denieuwen200.nl kondigen we de afsluitingen steeds enkele weken van tevoren aan.


Vragen over de werkzaamheden en afsluitingen?

Stel uw vraag via Facebook via Twitter: @denieuwen200 of stuur een e-mail naar info@denieuwen200.nl.