De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Onder de naam ééN200 worden tot oktober 2018 onderzoek en diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

In oktober start de uitvoering met de aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen en de ophoging van de dijk. De grond rondom de plek waar de ecopassage wordt gemaakt wordt alvast voorbelast met zakken grond zodat de bodem kan inklinken.

Beschoeiing van de Haarlemmertrekvaart

Een van de onderzoeken die ééN200 doet, is het inspecteren en inmeten van de beschoeiing van de Haarlemmertrekvaart. De beschoeiing zit aan de hele rand van de Haarlemmertrekvaart en zorgt ervoor dat de grond goed op zijn plek blijft en er geen verzakkingen ontstaan. Het onderzoek brengt in kaart welke werkzaamheden nodig zijn om de beschoeiingen voor de komende decennia weer op orde te brengen.

Weg en dijk weer toekomstbestendig

Een van de doelen van het project is dat de weg en de onderliggende dijk er weer jaren tegen kunnen. De dijk en de weg zijn verzakt. Om dit goed in beeld te krijgen, verricht ééN200 de komende tijd verschillende metingen aan de gehele dijk en het wegprofiel. Dat doet ééN200 door het maken van een 3D-scan en voor de echt nauwkeurige metingen bijvoorbeeld met gps of een grondradar. De uitkomsten worden gebruikt om nauwkeurige tekeningen en plannen te maken.

Draagkrachtberekeningen

Waar de ecopassage en de nieuwe brug wordt aangelegd, wordt de belasting van de ondergrond anders dan nu. Op die plekken meten we op basis van sonderingen het huidige draagvermogen van de grond om te kijken of en zo ja welke aanpassingen aan de fundering nodig is.

EéN200: werknaam voor combinatie Van Hattum en Blankevoort

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200. Met deze gezamenlijke naam en een bijpassend logo is direct duidelijk dat de vier bedrijven met vereende krachten voor de Nieuwe N200 aan de slag gaan.