Voorbereidende werkzaamheden Boezembruggen Halfweg van start

Gunstige uitkomst detectie-onderzoek maakt weg vrij


Dit voorjaar worden de Boezembruggen bij Halfweg gesloopt en vervangen door een nieuwe. De nieuwe brug krijgt straks een scherpere bocht waardoor verkeer gedwongen wordt langzamer te rijden. Deze brug wordt iets verlegd om de nieuwe bocht mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is hiervoor in 2018 aangepast. Woensdag 23 januari 2019 worden op het terrein van Sugar City en de landtong bij de sluisjes bomen en struiken weggehaald om kabels en leidingen te verleggen. In de tweede week van februari start een gestuurde boring zodat straks alle kabels en leidingen in één buis diep onder de waterbodem in Zijkanaal F liggen.
 

Geen explosieven gevonden

De 22 voorwerpen die een team van duikers de afgelopen twee weken heeft onderzocht, blijken geen explosieven te zijn. Daarmee is de weg vrij voor drinkwaterbedrijf PWN om de gestuurde boring namens de nutspartijen uit te voeren. Een gestuurde boring betekent dat PWN eerst een gat boort, waar vervolgens een buis doorheen wordt getrokken met daarin alle kabels en leidingen. Nu lopen de leidingen van water, gas, elektra en telecommunicatie nog onder en langs de brug. Straks ligt alles naast het werkgebied onder de grond. Als de gestuurde boring is afgerond, neemt aannemerscombinatie ééN200 het stokje over en start de sloop van de Boezembruggen en aanleg van de nieuwe brug bij Halfweg.

Globale planning en informatiemarkt

Naar verwachting start de sloop van de Boezembruggen in april. EéN200 legt nu nog de laatste hand aan het definitieve ontwerp en de bijbehorende planning. Op 13 maart organiseert gemeente Haarlemmermeer van 19.00 tot 21.00 uur een informatiemarkt over alle uitvoeringsprojecten in Halfweg. De informatiemarkt wordt gehouden in De Olm in Zwanenburg. Het project De Nieuwe N200 is daar ook aanwezig. We beschikken dan over de actuele planning en het definitieve ontwerp van de brug.

Bewonersbrief PWN

Direct omwonenden van de brug ontvangen uiterlijk twee weken voor de start van de gestuurde boring een bewonersbrief van PWN met alle informatie over de werkzaamheden en eventuele hinder.