Aannemerscombinatie ééN200 voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort werkt tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200.

 

Met deze gezamenlijke naam en een bijpassend logo is direct duidelijk dat de vier bedrijven met vereende kracht voor De Nieuwe N200 aan de slag gaan. Ook wordt nauw samengewerkt met KWS OCE (Opsporen Conventionele Explosieven).

De werkzaamheden

De N200 krijgt tussen Halfweg en Amsterdam een flinke opknapbeurt. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg, de aanleg van een ecopassage en vanaf de Seineweg een groene stedelijke weg Amsterdam in. Door alle werkzaamheden slim te combineren, zijn de plannen beter, is de hinder korter en zijn de kosten lager. Het traject start ten westen van de boezembruggen in Halfweg en loopt door tot de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam.

Planning

De eerste fase van het project bestond uit onderzoek en diverse voorbereidende werkzaamheden. 1 oktober 2018 is ééN200 gestart met de aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen en werkte zij aan de ophoging van de dijk. De nieuwe drinkwaterleidingen worden in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen. Vervolgens start de reconstructie en herinrichting van de N200 en de bouw van de nieuwe brug in Halfweg. De werkzaamheden lopen tot medio 2020, dan is ‘De Nieuwe N200’ helemaal gereed.

Vragen over werkzaamheden?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bouwwerkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunt u terecht op het volgende e-mailadres: info@eeN200.nl.

Bewonersbrieven

Voorafgaand aan de start van werkzaamheden informeert aannemerscombinatie ééN200 direct omwonenden over het werk, de planning en eventuele hinder. Hieronder kunt u de bewonersbrieven downloaden: 

 1. Bewonersbrief ééN200 - Bouwapp, veiligheid en informatiebijeenkomst, 27 augustus 2018
 2. Bewonersbrief ééN200 - Start werkzaamheden, 7 september 2018
 3. Bewonersbrief ééN200 - Folder en enquete Amsterdam, 25 september 2018
 4. Bewonersbrief ééN200 - Bereikbaarheid Haarlemmerweg, 28 september 2018
 5. Bewonersbrief ééN200 - Halfweg: informatieavond, N200 BouwApp en veiligheid, 15 oktober 2018
 6. Bewonersbrief ééN200 - Special Willem Schermerhornstraat, 22 oktober 2018
 7. Bewonersbrief ééN200 - Special Burgemeester de Vlugtlaan, 15 november 2018
 8. Bewonersbrief ééN200 - Special Radarweg, 30 november 2018
 9. Bewonersbrief ééN200 - Vertraging Radarweg, 6 december 2018
 10. Bewonersbrief ééN200 - Vertraging Seineweg, 6 december 2018
 11. Bewonersbrief ééN200 - Start Radarweg, 11 december 2018
 12. Bewonersbrief ééN200 - Toegang slagboom HLW 713-719, 17 december 2018
 13. Bewonersbrief ééN200 - Parkeren op bouwweg HLW 713-719, 25 januari 2019
 14. Bewonersbrief ééN200 - Proefsleufen nacht 7-8 februari Boezembrug Halfweg, 1 februari 2019
 15. Bewonersbrief ééN200 - Enquete 1e herhaling, 7 februari 2019
 16. Bewonersbrief ééN200 - Proefsleufen 11-13 feb Polanenkade Halfweg, 8 februari 2019
 17. Bewonersbrief ééN200 - Proefsleuf 23-24 feb Molenwerf, 15 februari 2019
 18. Bewonersbrief ééN200 - Proefsleufen 27-28 feb Polanenkade Halfweg, 22 februari 2019
 19. Bewonersbrief ééN200 - Start Kimpoweg, 11 maart 2019
 20. Bewonersbrief ééN200 - Uitloop parallelweg Haarlemmerweg, 22 maart 2019
 21. Bewonersbrief ééN200 - Start werkzaamheden Admiraal de Ruyterweg N200, 12 april 2019
 22. Bewonersbrief ééN200 - Start werkzaamheden Halfweg, 6 mei 2019
 23. Bewonersbrief ééN200 - Bouw duiker Polanenkade Halfweg, 13 mei 2019
 24. Bewonersbrief ééN200 - Start aanleg parallelweg Haarlemmerweg, 17 mei 2019
 25. Bewonersbrief ééN200 - Uitstel start Polanenkade Halfweg, 17 mei 2019
 26. Bewonersbrief ééN200 - Start Polanenkade Halfweg, 28 mei 2019
 27. Bewonersbrief ééN200 - Aanpassing Admiraal de Ruyterweg, 14 juni 2019
 28. Bewonersbrief ééN200 - Start riolering Halfweg en rondleiding, 21 juni 2019
 29. Bewonersbrief ééN200 - Start riolering Halfweg en rondleiding, 26 juni 2019
 30. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden aan kruispunt N200 - Molenwerf, 9 augustus 2019
 31. Bewonersbrief ééN200 - Hinder langs ventweg, 26 augustus 2019
 32. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden aan kruispunt N200 - Radarweg, 27 augustus 2019
 33. Bewonersbrief ééN200 - 13 tot 16 september bus op ventweg, 12 september
 34. Bewonersbrief ééN200 - Asfalteren Amsterdamsestraatweg Halfweg, 13 september
 35. Bewonersbrief ééN200 - Update werkzaamheden De Nieuwe N200 in Halfweg, 16 september 2019
 36. Bewonersbrief ééN200 - Stankoverlast Halfweg door werkzaamheden, 20 september 2019
 37. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden Amsterdamsestraatweg Halfweg, 20 september 2019
 38. Bewonersbrief ééN200 - Werk Haarlemmerweg - Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf, 20 september 2019 
 39. Bewonersbrief ééN200 - Werk Haarlemmerweg - Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf deel 2, 16 oktober 2019 
 40. Bewonersbrief ééN200 - Derde update Werkzaamheden Halfweg, 18 oktober 2019
 41. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden GVB Admiraal de Ruijterweg, 25 oktober 2019
 42. Bewonersbrief ééN200 - Uitloop werkzaamheden kruispunt Admiraal de Ruijterweg, 8 november 2019
 43. Bewonersbrief ééN200 - Graafwerkzaamheden 19 november, 15 november 2019
 44. Bewonersbrief ééN200 - Afrondende werkzaamheden Admiraal de Ruijterweg/Willem Leevendstraat, 19 november 2019
 45. Bewonersbrief ééN200 - Parkeerverbod 25-26 november Kingsfordweg, 22 november 2019
 46. Bewonersbrief ééN200 - Vierde update Werkzaamheden Halfweg, 6 december 2019
 47. Bewonersbrief ééN200 - Herstellen werkzaamheden na vullen persriolering Burgemeester Simonsstraat Halfweg, 8 januari 2020
 48. Bewonersbrief ééN200 - Vervangen rood asfalt Dokter Baumannplein zuid Halfweg, 23 januari 2020
 49. Bewonersbrief ééN200 - Graafwerkzaamheden Dokter Baumannplein noord Halfweg, 30 januari 2020
 50. Bewonersbrief ééN200 - Start werkzaamheden Dokter Baumannplein noord Halfweg, 3 februari 2020
 51. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden aan kruispunt N200 - Radarweg, 16 maart 2020
 52. Bewonersbrief ééN200 - Update Werkzaamheden Halfweg, 1 april 2020
 53. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden nabij Sugar City, 9 april 2020
 54. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden nabij Sugar City, 15 april 2020
 55. Bewonersbrief ééN200 - Update Werkzaamheden Halfweg, 25 mei 2020
 56. Bewonersbrief ééN200 - Parkeerbeugels Zon en Maan, 2 juni 2020
 57. Bewonersbrief ééN200 - Werkzaamheden riolering parallelweg zuidzijde N200 Halfweg, 22 juni 2020