De Nieuwe N200 is een samenwerking van Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Ook de gemeente Haarlemmermeer is nauw betrokken.


Door samen te werken, zijn de partners in staat de complexe werkzaamheden efficiënter uit te voeren en slim op elkaar af te stemmen. Dat scheelt tijd, kosten en overlast.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?

De N200 is een drukke weg. Rijkswaterstaat wil de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Ook zijn de boezembruggen bij Halfweg toe aan vervanging. Groot onderhoud van de weg is gecombineerd met de plannen van Waternet om de drinkwatertransportleidingen te vervangen. Die stammen voor een deel nog uit de negentiende eeuw.

Daarnaast speelt waterveiligheid een grote rol. De dijk waarop de Haarlemmerweg ligt, is in de loop van de jaren verzakt en moet tussen de 10 en 50 centimeter worden opgehoogd. De gemeente Amsterdam wil het Sloterdijkgebied verder ontwikkelen tot een moderne woon-werkwijk om te voorzien in de enorme woningbehoefte van de stad. De verandering van de N200 in een stedelijke weg is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ook nemen we maatregelen om de natuur en leefbaarheid in het gebied een verbeteren, zoals het verbinden van natuurgebieden.

De werkzaamheden gingen van start op 1 oktober 2018. Aannemerscombinatie ééN200 voert de werkzaamheden namens De Nieuwe N200 uit.