Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over De Nieuwe N200 op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem op onze Facebookpagina. Daar krijgt u altijd antwoord op maat.

Over De Nieuwe N200

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart. Tot eind 2019 was vervolgens één rijstrook per richting beschikbaar op de N200 tussen Halfweg en Amsterdam. Ook was het fietspad langs de N200 afgesloten. Eind 2019 zijn alle rijstroken op en het fietspad langs de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Seineweg weer opengesteld. In de zomer van 2020 ronden we de bouw van de Boezembrug in Halfweg af. EéN200 heeft nog een aantal kleine herstelwerkzaamheden gedaan en op 30 november 2020 is het project afgerond.

De Nieuwe N200 was de naam van het project waarbij meerdere initiatiefnemers samenwerkten om de N200 tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam op te knappen. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakten De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richtten de weg opnieuw in, verhoogden de dijk, bouwden een nieuwe brug in Halfweg en vervingen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk werden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, hielden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En nu kan de N200 er weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakten we de N200 grondig aan.

  • Veilige dijk en nieuwe weg: de dijk onder de N200 hoogden we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk vernieuwden we en maakten we geluidreducerend. Nu is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden. Momenteel ronden we de bouw van de Boezembrug af door het fiets- en voetpad te bouwen.
  • Nieuwe inrichting: in Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, kreeg de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We legden onder meer brede middenbermen met bomen aan en maakten nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook ging de maximumsnelheid omlaag.
  • Meer natuur: de directe omgeving van de N200 is groener geworden door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de stedelijke weg die start vanaf de Seineweg richting Amsterdam. Vlakbij Halfweg hebben we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland verbonden met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers is het landschapspark De Bretten voor een groter publiek bereikbaar.
  • Nieuwe drinkwatertransportleidingen: de oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 is in 1853 door Jacob van Lennep en de heer Vailliant aangelegd. We vervingen en vergrootten de oude leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen hebben we niet onder maar naast de N200 gelegd. Dat maakt onderhoud aan de leidingen in de toekomst een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart. Tot eind 2019 was vervolgens één rijstrook per richting beschikbaar op de N200 tussen Halfweg en Amsterdam. Ook was het fietspad langs de N200 afgesloten. Eind 2019 zijn alle rijstroken op en het fietspad langs de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Seineweg weer opengesteld. In de zomer van 2020 ronden we de bouw van de Boezembrug in Halfweg af. Op de pagina Planning leest u per onderdeel wat de planning is.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voerde de werkzaamheden in opdracht van De Nieuwe N200 uit. Zij werkten tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteerde de combinatie zich als één afzender: ééN200.

Halfweg

We vervingen de oude Boezembruggen door één brug, die veiliger is en beter past in het landschap. Om Halfweg een groener karakter te geven, scheidden we de Nieuwe N200 met hagen van de parallelweg. We verbeterden het fietspad en vervingen de duiker ter hoogte van de Polanenkade. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer vervingen we het riool onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg. De Nieuwe N200 past nu bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er langzamer en langs de weg is er meer groen.

Boezembruggen Halfweg

De doorvaarthoogte van de nieuwe Boezembrug is 1.30 meter. Dat is lager dan bij de oude brug.

In het ontwerp hanteerden we de hoogte uit het Beeldkwaliteitsplan en het gewijzigde bestemmingsplan voor de nieuwe Boezembrug.

Toelichting: de nieuwe brug heeft maar 2 pijlers om de doorstroombaarheid van Zijkanaal F te verbeteren bij de oude sluisjes. Hierdoor bouwden we relatief dikkere brugdelen (omdat de overspanningen groter zijn) en is de doorvaarbaarheid helaas minder. We konden niet verder omhoog met de nieuwe brug; anders werd de helling te stijl voor o.a. rolstoelgebruikers en voldoen we niet aan de eisen voor de benodigde (water)vergunning van Hoogheemraadschap Rijnland.

Halfweg - Seineweg

Van Halfweg tot aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West voerden we groot onderhoud uit aan de N200 en de dijk waar de weg op ligt. We verhoogden de dijk met maximaal een halve meter. We legden een ecopassage aan en verbeteren het fietspad. We legden vanaf de Joris van den Berghweg nieuwe drinkwatertransportleidingen aan richting de Admiraal de Ruijterweg en we verbeterden waar nodig de rioleringen.

De grond was ingeklonken waardoor de dijk bijna op het niveau van het water kwam. De dijk is een waterkering die ons beschermt tegen water. Het was niet onveilig, maar wel tijd om hem op te hogen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren en te zorgen dat we droge voeten houden. De dijk onder de N200 verhoogden we met maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

De oudste leiding dateerde uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, konden de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen legden we naast de weg, zodat toekomstig onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Seineweg - Admiraal de Ruijterweg

De Haarlemmerweg leek voorheen een snelweg Amsterdam in. De Nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het is een stedelijke weg met een zeven meter brede middenberm en ruim 300 bomen. Op het deel van de weg in Amsterdam is de snelheid verlaagd naar 50 km/u. Ook biedt de weg meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Er zijn drie nieuwe oversteekplaatsen met verkeerslichten voor voetgangers en fietsers gebouwd en nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. Zo zijn het noorden en zuiden van de N200 beter met elkaar verbonden en meer een geheel. De Radarbrug en Kimpobrug verbreedden we, de dijk verhoogden we maximaal een halve meter en langs de weg (onder het fietspad) legden we nieuwe drinkwatertransportleidingen aan. Ook verbeterden we het fietspad.

Overige vragen

  • In Halfweg is de maximumsnelheid 50 km/u gebleven.
  • Tussen Halfweg en de Australiëhavenweg veranderde de maximumsnelheid van 100 in 80 km/u.
  • Tussen de Australiëhavenweg en de Seineweg veranderde de snelheid van 70 in 80 km/u.
  • Tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg veranderde de snelheid van 70 in 50 km/u.

Tussen oktober 2017 en februari 2018 moesten we totaal 281 bomen verwijderen om twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aan te leggen naast de N200. Dat was helaas onvermijdelijk. Drinkwatertransportleidingen behoren tot de grootste waterleidingen die we in Nederland kennen. Om de leidingen aan te leggen, is een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan, moesten we weghalen. Anders raken ze zo beschadigd dat ze doodgaan en omvallen.


We plantten vóór 31 december 2019 186 Ulmus Rebona (een soort iep die resistent is tegen de Iepenspintkever) terug in de nieuwe middenberm van de stedelijke weg tussen de Seineweg en de A10. Deze bomen zijn relatief groot (stamdikte) en geschikt voor lanen. Daarnaast plantten we 60 bomen terug bij de Joris van de Berghweg.


In het voorjaar van 2021 worden er bij de ecopassage en langs de N200 nog 15 nieuwe bomen geplaatst. We hebben onderzocht of er nog op andere plekken langs het traject bomen konden worden teruggeplaatst. Dat was niet mogelijk. Ter compensatie heeft aannemerscombinatie ééN200 een bijdrage in het bomenfonds van gemeente Amsterdam gestort, conform de richtlijnen van gemeente Amsterdam. Het bomenfonds gebruikt deze bijdrage voor het plaatsen van nieuwe bomen op locaties waar dat mogelijk is.

Met vragen en klachten kun je bij ons terecht. We horen graag waar je mee zit, en proberen waar mogelijk te helpen. Dat kan via onze Facebookpagina, via Twitter @DeNieuweN200 en per e-mail naar info@denieuwen200.nl. Je kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 (7 dagen per week geopend).

Heb je specifieke vragen over de bouwwerkzaamheden? Die kun je stellen aan onze aannemerscombinatie éeN200 via info@één200.nl of download de N200 BouwApp voor telefoon of tablet in de Apple Store of Google Play Store.

Je bereikt ons via onze projectwebsite, Facebookpagina, Twitter en e-mail. Je kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar).