De N200 loopt dwars door Halfweg en is al jaren onderwerp van gesprek: de weg is druk en een bron van (verkeers)overlast. Op korte afstand van de weg liggen huizen, slechts door een parallelweg van de N200 gescheiden. Hoewel de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, rijdt het verkeer vaak te hard.

Scherpe bocht

‘Met een nieuwe inrichting en meer groen willen we deze situatie verbeteren’, zegt Udo Greuter, omgevingsmanager van Waternet. ‘Dit begint bij de vervanging van de boezembruggen bij Sugar City. De oude weg loopt in een flauwe bocht over de brug. Die bocht maken we met de nieuwe brug scherper, zodat we het verkeer dwingen om gas terug te nemen.’ 

Groener en dorpser

Om Halfweg een groener en dorpser karakter te geven, scheiden we de Nieuwe N200 door hagen van de parallelweg . Waar mogelijk plaatsen we bomen in de haag. Ook de parallelwegen en de fietspaden hebben een heel nieuw uiterlijk: overal klinkers op de rijbaan, met een uniforme uitstraling. De zuidelijke parallelweg is een rood geasfalteerd fietspad geworden. Nieuwe, lagere lichtmasten maken de N200 optisch smaller, wat uitnodigt tot langzamer rijden.

Slimme ingrepen

‘De N200 blijft een drukke weg, daar verandert de renovatie niets aan’, zegt Greuter. ‘Maar met een aantal slimme ingrepen willen we ervoor zorgen voor een positief effect op de leefbaarheid.’ 

Werkzaamheden en planning

Wilt u weten hoe de werkzaamheden in Halfweg er voor staan? Kijk op de pagina Halfweg voor actuele informatie over het werk, de planning, hinder en bereikbaarheid. Ook plaatsen we daar regelmatig mooie foto's en video's. 

> Naar de pagina Halfweg

Visualisatie van De Nieuwe N200 in Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen.