De N200 loopt dwars door Halfweg en is al jaren onderwerp van gesprek: de weg is druk en een bron van (verkeers)overlast. Op korte afstand van de weg liggen huizen, slechts door een parallelweg van de N200 gescheiden. Hoewel de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, rijdt het verkeer vaak te hard.

Scherpe bocht

‘Met een nieuwe inrichting en meer groen willen we deze situatie verbeteren’, zegt Udo Greuter, omgevingsmanager van Waternet . ‘Dit begint bij de vervanging van de boezembruggen bij Sugar City. Nu loopt de weg in een flauwe bocht over de bruggen heen. Die bocht willen we scherper maken, zodat we het verkeer dwingen om gas terug te nemen.’ 

Groener en dorpser

Om Halfweg een groener en dorpser karakter te geven, wordt de Nieuwe N200 door hagen van de parallelweg gescheiden. Waar mogelijk komen er bomen in de haag te staan. Ook de parallelwegen en de fietspaden krijgen een heel nieuw uiterlijk: overal klinkers op de rijbaan, met een uniforme uitstraling. De zuidelijke parallelweg wordt een rood geasfalteerd fietspad. Nieuwe, lagere lichtmasten maken de N200 optisch smaller, wat uitnodigt tot langzamer rijden.

Slimme ingrepen

‘De N200 blijft een drukke weg, daar verandert de renovatie niets aan’, zegt Greuter. ‘Maar met een aantal slimme ingrepen willen we ervoor zorgen voor een positief effect op de leefbaarheid.’ 

Visualisatie van De Nieuwe N200 in Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen.