Mede dankzij het verlagen van de snelheid naar 50 km/u en het aanleggen van de stedelijke weg kan Sloterdijk uitgroeien tot woon-werkwijk: beter verbonden met het omliggende gebied en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Woon-werkgebied

Sloterdijk is nu nog een echte werkwijk. Hoogbouw, kantoren en bedrijfslocaties kenmerken het straatbeeld. ‘Daar komt verandering in,’ zegt Martijn Braamhaar, omgevingsmanager van gemeente Amsterdam. Stapsgewijs verandert Sloterdijk de komende jaren in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. ‘De komende tien jaar komen er in Sloterdijk zo’n 2000 nieuwe woningen bij. We groeien in rap tempo door van kantorenpark naar gemengd woon- en werkgebied.

Stedelijke weg

Een voorwaarde voor goed wonen in Sloterdijk is dat ook de N200 (Haarlemmerweg) verandert. Nu lijkt de Haarlemmerweg nog een snelweg de stad in. De nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het wordt een stedelijke weg met een brede middenberm met bomen. De snelheid gaat terug naar 50 km/u en de weg geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Er komen meer oversteekplaatsen met verkeerslichten voor voetgangers en fietsers. En nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. Dankzij deze nieuwe oversteken is Sloterdijk beter verbonden met de omgeving.

Honderden bomen

Om de Haarlemmerweg om te vormen tot een echte stedelijke weg, worden de rijstroken versmald en de middenberm verbreed. Ook de snelheid gaat omlaag naar 50 km/h. De middenberm wordt groen: er komen hagen en bomen te staan. Aan de noordkant van de nieuwe weg loopt een stoep, aan de zuidkant een breed, roodgeasfalteerd fietspad.

Stadsgevoel

‘We willen mensen het gevoel geven: als je de Seineweg bent gepasseerd, dan ben je in de stad’, zegt Braamhaar. ‘Op die manier zorgen we ervoor dat het autoverkeer zijn rijgedrag aanpast en maken we het mogelijk dat je in Sloterdijk ook prettig kunt wonen. De Haarlemmerweg wordt de groene entree voor Sloterdijk.’ 

Animatie van de nieuwe stedelijke weg

Sloterdijk beter verbonden met het omliggende gebied en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.