Als de Nieuwe N200 eenmaal een feit is, kunnen kikkers, muizen en andere dieren veilig onder de weg door. Met een ecopassage onder de Nieuwe N200 leggen we de ontbrekende schakel in de Groene As, een aaneengesloten netwerk van kleine en grote natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude.
 

In het groene gebied komen veel beschermde diersoorten voor, zoals de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.

Combineren

Het plan om een ecopassage te leggen onder de N200 bestond al een tijd. Het wachten was alleen op een goed moment om de verbinding aan te leggen. Want de weg moet dan helemaal open. ‘De grootscheepse renovatie van de N200 is hét moment ook om de plannen voor het ecoduct te verwezenlijken’, zegt Erik van Langen, adviseur natuur en inpassing bij Rijkswaterstaat. ‘We kunnen dan werkzaamheden combineren: als de weg toch dicht is om het asfalt te vervangen, dan leggen we gelijk de ecopassage aan. Dat is efficiënter en levert de weggebruiker minder hinder op.’

Keien en boomstronken

Nu nog doorkruist de drukke N200 de twee natuurgebieden bij Halfweg. Een ruime buis onder de weg moet het dieren mogelijk maken de N200 veilig te kruisen. Keien, boomstronken en andere vormen van beschutting leiden de dieren op een natuurlijke manier richting de nieuwe ecopassage. De Groene As is dan een feit.

Visualisatie van de ecopassage

Een nieuwe ecopassage onder de Nieuwe N200 legt de laatste verbinding in het netwerk van natuurgebieden ten zuidwesten van Amsterdam