Veilige dijk

De dijk onder de N200 is er eentje met geschiedenis. Over de waterkering liep in 1839 de eerste spoorlijn van Nederland, geëxploiteerd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Deze spoorlijn verbond Amsterdam met Haarlem. Later reed er een tramlijn overheen, en weer later het autoverkeer van de N200.

Tot 50 centimeter hogere dijk

De dijk onder de Haarlemmerweg  beschermt Amsterdam Nieuw-West tegen hoge waterstanden in de Haarlemmertrekvaart. ‘Het vele verkeer over de kruin van de dijk zorgt ervoor dat de waterkering ongeveer 1 centimeter per jaar zakt,’ zegt Willem Bogaard, projectleider van Waternet. ‘Op een aantal plekken was de dijk 50 centimeter lager dan hij was. Het water zakt niet, dus eens in de zoveel tijd is het nodig dat we de dijk weer op hoogte brengen.’

Eén keer open

Het onderhoud van de dijk werd uitgevoerd door Waternet, namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De verkeersdrukte op de N200 – per dag rijden daar zo’n 35.000 voertuigen overheen – zorgde ervoor dat de planning van dit onderhoud veel nauwer luisterde dan vroeger. Vandaar dat Waternet het onderhoud combineerde met de renovatie van het wegdek door Rijkswaterstaat. De weg hoefde daarom maar één keer te worden opengebroken. Nu de dijk is opgehoogd en het wegdek gerenoveerd, kunnen de Haarlemmerweg en de dijk er weer tientallen jaren tegenaan.

Lees meer

Animatie van de ophoging van de dijk waar de N200 op ligt.

Op een aantal plekken is de dijk 50 cm lager dan hij was. Het water zakt niet, dus eens in de zoveel tijd is het nodig dat we de dijk weer op hoogte brengen.