Op deze pagina leest u de globale planning van de werkzaamheden en de verwachte verkeershinder voor de komende tijd. Wijzigingen in de planning en aankondigingen van tijdelijke afsluitingen geven we tijdig aan op deze website bij Actueel en op onze Facebookpagina.

Sinds oktober 2018 geven we de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en Amsterdam en station Halfweg-Zwanenburg een flinke opknapbeurt. Er gebeurt veel tegelijkertijd, en als weggebruiker of omwonende zal dat u niet zijn ontgaan. Lange tijd reed het verkeer op de N200 aan één kant van de weg op een enkele rijstrook per richting, en op sommige plekken nog steeds. Hierdoor kunnen we de andere helft van de weg benutten om het werk uit te voeren, en kan het verkeer toch blijven doorrijden. Het fietspad langs de N200 was lange tijd dicht en er waren regelmatig langdurige afsluitingen van zijwegen. Ook in 2020 staan er nog afsluitingen op de planning. 

Planning werkzaamheden

Deze planning is globaal en onder voorbehoud van wijzigingen. Diverse zaken kunnen invloed hebben op de planning. Denk aan weersomstandigheden, ondergrondse obstakels en werk van nutsbedrijven dat eerst moet zijn afgerond voordat ééN200 verder kan. 

N200 ADMIRAAL DE RUIJTERWEG - SEINEWEG

PLANNING

Aanleg drinkwatertransportleidingen

 • Zuidzijde N200
 • Noordzijde (bij Admiraal de Ruijterweg)

Bouw van de stedelijke weg

 • Herinrichting kruising Kimpoweg 
 • Herinrichting kruising Radarweg
 • Herinrichting kruising Admiraal de Ruijterweg-Molenwerf
 • Herinrichting kruising Australiëhavenweg
 • Openstellen alle rijstroken en fietspad
 • Bomen planten 
 • Herinrichting kruising Seineweg
 • Bouw nieuwe oversteekplaatsen

Oktober 2018 - september 2019

√ Gereed juli 2019
 Gereed september 2019

April 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed september 2019
Gereed november 2019
Gereed december 2019
Gereed december 2019 
Gereed december 2019
√ Gereed december 2019 

-  Voorjaar 2020
-  Juni 2020

 

N200 SEINEWEG - HALFWEG

PLANNING

Dijk, weg en ecopassage

 • Ophogen van de dijk
 • Bouw van de ecopassage noordkant
 • Bouw van de ecopassage zuidkant
 • Afbouwen van de weg

Juli 2019 - januari 2020

√ Gereed oktober 2019
√ Gereed oktober 2019

√ Gereed december 2019
-  Voorjaar 2020

 

N200 HALFWEG

PLANNING

Boezembrug

 • Sloop oude zuidelijke Boezembrug
 • Bouw funderingen en pijlers nieuwe Boezembrug
 • Realisatie bovenbouw Boezembrug
 • Openstelling
 • Sloop oude noordelijke Boezembrug

Duiker Polanenkade

 • Vervangen duiker zuidkant N200
 • Vervangen duiker noordkant N200

Herinrichting parallelwegen en vervangen riolering

 • Vervangen riool zuidzijde N200, onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg.
 • Vervangen riool noordzijde N200, onder het Dokter Baumannplein en de Dubbele Buurt. 

Juni 2019 - medio 2020

√ Gereed najaar 2019
√ Gereed maart 2020
-  April - medio 2020
-  Medio 2020
-  Najaar 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed januari 2020
-  Voorjaar 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed januari 2020

-  Voorjaar 2020

 

Verwachte hinder tot eind 2019

Hoewel de grootste hinderpiek achter ons ligt, leveren de werkzaamheden ook in het najaar van 2019 nog forse verkeershinder op. Tot het einde van het jaar is er één rijstrook per richting beschikbaar op de N200 tussen Amsterdam en Halfweg. De hinder beperkt zich niet tot de N200, ook omliggende wegen blijven te maken hebben met meer drukte. Houd als weggebruiker dus nog steeds rekening met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop uw normale reistijd. 

In de laatste maanden van 2019 staan er enkele afsluitingen gepland die tijdelijk voor forse hinder kunnen zorgen. 

 • Tot eind november is de aansluiting van de N200 met de Radarweg nog afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen de N200 ook niet oversteken bij de Radarweg. 
 • In de eerste week van november is de kruising Haarlemmerweg met de Admiraal de Ruijterweg-Molenwerf slecht bereikbaar voor autoverkeer. 
 • In november is de N200 enkele weekenden deels afgesloten. 
 • Van eind november tot eind december is de aansluiting van de N200 op de Australiëhavenweg afgesloten. 
 • Fietsers worden deze hele periode omgeleid via de parallelle fietspaden door Slotermeer, Geuzenveld en Westpoort. Het fietspad langs de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Seineweg gaat naar verwachting voor de kerst open. 

Alle actuele afsluitingen voor autoverkeer staan op de kaart op www.denieuwen200.nl. Actuele afsluitingen en omleidingen voor fietsers staat op www.denieuwen200.nl/fiets.

Verwachte hinder 2020

Begin 2020 neemt de hinder voor verkeer steeds meer af. Met name in de Amsterdam is dan het grootste deel van het werk klaar en kunnen we alle rijstroken op de N200 weer gebruiken. Wel zijn er nog tijdelijke nacht- en weekendafsluitingen nodig voor afrondende werkzaamheden. In Halfweg zijn we in ieder geval tot medio 2020 nog wel volop bezig: we bouwen de duiker bij de Polanenkade en ronden de riolering onder de parallelwegen af. Ook bouwen we de Boezembrug. Pas als de brug helemaal klaar en opengesteld is, kunnen fietsers over de brug. Tot die tijd moeten fietsers de omleiding via de Zwanenburgerdijk gebruiken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in Halfweg medio 2020 afgerond.

Ga goed voorbereid op weg!

De hinder kan nog steeds fors zijn. Het beste is om de auto te laten staan en te kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het ov. Gaat u toch met de auto? Reis dan zo veel mogelijk buiten de spits. Zowel in de ochtend- als de avondspits verwachten we flinke drukte. Op de langere afstand bijvoorbeeld tussen Haarlem en Amsterdam en viceversa kunt u omrijden via de A9-A4-A10 of A5-A9.

Door voor vertrek te controleren waar het druk is, voorkomt u vertragingen. Op de pagina Bereikbaarheid leest u alles over hinder, maatregelen en tips om goed voorbereid op weg te gaan. Op de homepagina van deze website kunt u de actuele verkeerssituatie bekijken op een kaart en via live camerabeelden.